Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Profily krajín v oblasti drog

01.02.2007

"Na stránke EMCDDA sú zverejnené aktualizované profily krajín EU v oblasti drogovej problematiky. Materiál je k dispozícii v anglickom jazyku i v národných jazykoch jednotlivých krajín."

Na stránke EMCDDA sú zverejnené aktualizované profily krajín EU v oblasti drogovej problematiky. Materiál je k dispozícii v anglickom jazyku i v národných jazykoch jednotlivých krajín.

Informácie týkajúce sa Slovenskej republiky nájdete v slovenskej verzii a v anglickej verzii.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava