Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prevalenčný odhad problémových užívateľov drog na Slovensku

05.02.2007

"V knižnici dokumentov je so súhlasom autorov k dispozícii celý text štúdie Prevalenčný odhad problémových užívateľov drog na Slovensku autorov Viktora Mravčíka a Lucie Kiššovej."

V knižnici dokumentov je so súhlasom autorov k dispozícii celý text štúdie Prevalenčný odhad problémových užívateľov drog na Slovensku autorov Viktora Mravčíka a Lucie Kiššovej. Autori sú koordinátori národných monitorovacích centier, v Českej republike a v SR.
Článok bol zverejnený v odbornom časopise Alkoholizmus a drogové závislosti č.5, 41 2006  na s.260-272  a výsledky štúdie sú zapracované aj v publikácii Stav drogových závislostí a kontrola drog v SR 2006,  v kap. 4. Problémové užívanie drog.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava