Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nízkoprahové programy pre deti a mládež

05.02.2007

"V Bratislave sa v dňoch 6. 2. a 7. 2. 2007 uskutoční medzinárodná konferencia "

V Bratislave sa v dňoch 6. 2. a 7. 2. 2007 uskutoční medzinárodná konferencia "Nízkoprahové programy pre deti a mládež" pod záštitou Detského fondu Slovenskej republiky.

Konferenciu organizujú Detský fond Slovenskej republiky, Mládež ulice, Nová nádej Slovensko a občianske združenie Odyseus a uskutočňuje sa  vďaka finančnej podpore Nadácie Intenda.

Ciele konferencie:
predstaviť nízkoprahové programy pre deti a mládež na Slovensku odbornej a laickej verejnosti
" iniciovať vytvorenie celoslovenskej siete organizácií realizujúcich nízkoprahové programy pre deti a mládež, ako aj lokálnych sietí medzi týmito organizáciami a miestnymi autoritami 
" výmena skúseností medzi pracovníkmi z Českej a Slovenskej republiky 
diskutovať o koncepcii štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na nasledujúce obdobia a úlohe nízkoprahových programov pre deti a mládež v nich 
diskutovať o možnostiach implementácie nízkoprahových programov pre deti a mládež do projektov sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva v inštitúciách štátnej a verejnej správy 
" iniciovať pravidelné stretnutia podobného charakteru.


nk070205

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava