Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Konferencia o komunitnej spolupráci

01.02.2007

"23. a 24. apríla 2007 sa v Brne bude konať konferencia s medzinárodnou účasťou v oblasti drogovej problematiky zameraná na komunitnú spoluprácu. "

Konferencia o komunitnej spolupráci

Konferencia s medzinárodnou účasťou v oblasti drogovej problematiky zameraná na Komunitnú spoluprácu;
Hlavnou témou konferencie bude "Moderná tvár súčasných drogových služieb - viacúčelové drogové agentúry", podtémou bude "Zapojenie substitučných programov do viacúčelových drogových agentúr"

Konferencia sa bude konať 23. a 24. apríla 2007 v Brne, Česká republika

V prípade, že máte záujem o bližšie informácie tieto môžete získať na webovej stránke- www.podaneruce.cz, rípadne sa kontaktujte s: Ing. Valérie Široká; koordinátor vzdelávacích projektov centra I.E.S; Hapalova 22; Brno - Řečkovice 62 100;  telefón: 0420 541 225 188

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava