Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prístup a liečba užívateľov viacerých psychoaktívnych látok

30.01.2007

"Zneužívanie, závislosť na viacerých psychoaktívnych látkych a stratégia liečby polyzávislostí - verejný híring na túto tému sa uskutoční v Paríži v dňoch 1.-2.februára 2007. "

Zneužívanie, závislosť na viacerých psychoaktívnych látkych  a stratégia liečby polyzávislostí. - verejný híring
Francúzsko , Paríž  1.-2..februára 2007

Organizátormi  parížskeho podujatia  je Úrad národného zdravia a francúzska Federácia pre adiktológiu. Očakáva sa, že sa naplní cieľ verejného híringu,  a to  informovať odborníkov a zdravotníkov  o celej škále faktorov medicínskej a sociálnej  zraniteľnosti  užívateľov viacerých psychoaktívnych látok, presadenie ponuky špecializovaných integrovaných programov pre takýchto užívateľov, vytvorenie oveľa komplexnejších postupov pri liečbe a  následnej starostlivosti. Cieľom je aj  informovať kompetentných o potrebe koordinácie a  podpore výskumu a rozvoja vzdelávacích programov pre odborníkov. Uvádzajú sa tieto najčastejšíie kombinácie psychoaktívnych látok užívaných súčasne:
" Typická trojkombinácia  tabak, alkohol a marihuana u tínedžerov
" Niektorí mladí dospelí (do 34 rokov) užívajú psychoaktívne látky a prechádzajú ku  kokaínu  a /alebo k heroínu.
" Iná trojkombinácia u staršej generácie je alkohol, tabak a psychoaktívne lieky
" U niektorých liečených pacientov napr. od závislosti na heroíne sa následne môže vyvinúť  nová závislosť na alkohole a/ alebo na benzodiazepínoch.

Nárast polyzávislostí u užívateľov drog by sa mala vnímať ako výzva, ktorej je treba v podmienkach orientácie na "monosubstančnú" liečbu  čeliť, najmä preto, že závislosť na viacerých látkach sa lieči oveĺa zložitejšie a u pacientov treba nevyhnutne zohľadňovať aj ich začlenenie do určitých rizikových, resp. zraniteľných  skupín, ktoré možno definovať  z rôznych aspektov, či už sú to špecifiká  psychického vývinu tínedžerov, rizikové sociálne prostredie väzňov a bezdomovcov,  nadmerná záťaž organizmu  u športovcov a gravidných žien a napokon postupný útlm životnej energie u starnúcich a starých ľudí.

Viac o programe tejto  akcie   na : www.has-sante.fr

nk070130

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava