Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Záverečná konferencia twinningového programu

15.01.2007

"Dňa 12.12.2006 sa pod gesciou Generálneho sekretariátu VMDZKD konala v City hoteli Bratislava záverečná konferencia k twinning projektu ´Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám v SR na obdobie rokov 2004 – 2008´."

   Konferencie sa zúčastnili zástupcovia európskych inštitúcií pôsobiacich v oblasti boja proti drogám, zástupcovia medzinárodných sietí Euronet a Prevnet, lektori zo Spolkovej republiky Nemecko a Českej republiky a takmer 120 hostí zo Slovenska.
   Pani Dana Lóžiová, vedúca projektu za Slovenskú republiku, pracovníčka Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog konferenciu otvorila a následne privítal účastníkov pán Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predseda Výboru ministrov. Pani Doris Sarrazin, vedúca projektu za SRN a zástupkyňa partnerskej inštitúcie Krajinské združenie Westfhalen Lippe v Munsteri pozdravila hostí a predstavila prácu ich združenia. Pán Blažej Slabý, riaditeľ Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogová závislosti a kontrolu drog zhodnotil činnosť pracoviska v oblasti projektov a podčiarkol význam twinning projektu pre všetky zainteresované rezorty pôsobiace v oblasti boja proti drogám na Slovensku.
   V úvodnej časti konferencie vystúpili tiež zástupcovia európskych inštitúcií, pani Isabel Faria de Almeida, zástupkyňa Jednotky pre koordináciu protidrogovej politiky z Európskej Komisie a pán Johannes Vos z Generálneho sekretariátu Rady EÚ.

   Celkové výsledky, ktoré boli dosiahnuté v rámci projektu, zhodnotenie po jednotlivých komponentoch a tiež definovanie ďalších potrieb a krokov, ktoré je potrebné podniknúť, aby sa zabezpečila udržateľnosť projektových výsledkov, to všetko odznelo v dopoludňajšej časti konferencie. Popoludní mali možnosť k jednotlivým odprezentovaným témam diskutovať slovenskí účastníci v pracovných skupinách. Hlavné body diskusií v skupinách sa následne v plenárnej časti predstavili ostatným účastníkom.
   Na záver konferencie vystúpili predstavitelia EURONETu, pán Wolfgang Rometsch, (Krajinské združenie Westfalen Lippe v Munsteri), PREVNETu, pán Teuvo Peltoniemi (A-Clinic Foundation v Helsinkách) a manažment kvality v krátkosti predstavil pán Udo Nabitz (Inštitút pre výskum závislostí Amsterdam).

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava