Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

26.jún 2005 - začiatok novej kampane

16.06.2005

Plavec, strieborný olympijský medailista Markus  Rogan je hovorcom tohtoročnej protidrogovej kampane Úradu pre drogy a kriminalitu OSN. 23 ročný Rakúšan – v súčasnosti športovec roka  vo svojej vlasti, bude propagovať ústredné posolstvo : "Váž si seba  ... urob zdravé rozhodnutie" a na jednom posterov ho pretlmočil aj do takejto výzvy:

 „ Neponor sa, droga ťa stiahne“. 

Ročná kampaň sa začína  26.júna pri príležitosti  Medzinárodného dňa boja proti drogám a ilegálnemu obchodovaniu.


Novinárka Louise Pottertonová  sa opýtala Markusa na osobnú motiváciu, ktorá stála za jeho rozhodnutím zúčastniť sa na kampani.

  • Ste činný ako hovorca protidrogovej kampane UNODC. Aká bola Vaša osobná motivácia zúčastniť sa tejto kampane ?

Naozaj som mal niekoľko priateľov, u ktorých som mal možnosť sledovať, ako sa do toho dostali. Kamaráti, ktorí začali s kokaínom keď mali 18 alebo 19 rokov. Bez toho, aby som čokoľvek vedel o biologických alebo biochemických dôsledkoch užívania drog, videl som ako sa mení  ich pozornosť a nálady. Najprv si myslíte, že je to účinok drogy, ale po nejakej dobe objavíte isté vzorce správania a napokon vidíte, že niektoré drogy im doslovne  prevalcujú  osobnosť.
Ak viete, že isté veci sú dané osobnostnými vlastnosťami  a  zrazu sú určované nejakou látkou – teda v tomto prípade drogami  -  máte pocit, že niečo proti tomu treba urobiť,  najmä ak  máte  takú šancu  ako mám teraz ja.

  • Keď ste boli vo veku tínejdžerov ponúkli Vám drogy a ako ste na to reagovali ?

Jasné, ponúkli mi všetko počínajúc cigaretami po kokaín a priznám sa, že niečo som vyskúšal.

Ale potom som si povedal, že to nestojí za ďalšie problémy  a nepokračoval som v tom.
Uvedomíte si, že vaši priatelia  pokračujú na druhý deň  a že by mali byť veľmi, veľmi opatrní  v tom, čo sa im  ponúka. Páči sa mi prirovnanie, že  ‘bieda chce spoločnosť’“  pretože ktokoľvek, kto berie drogy ich chce ponúknuť iným a  môžete zažiť  to, čo Vám povedali najprv -  tie veľké výšky  (great highs) ...lenže tie sa končia depresiou až pokiaľ váš  lov na ďalšiu dávku nezačne znova. 

Ak skutočne chcete niečo brať, nemôžem Vás zastaviť. Čo môžem, je pokúsiť držať pred Vami zrkadlo, aby ste mohli vidieť či sa Vám bude páčiť Váš obraz ako obraz závislého na droge. 

  • Tohtoročný slogan je  “váž si seba – urob zdravé rozhodnutie ”. Do akej miery odráža túto myšlienku Váš spôsob života?

Som atlét. Ak by som nerešpektoval  svoj organizmus a  zdravie, nemohol by som  vykonávať svoju prácu. Musím byť schopný podať 100 percentný výkon kedykoľvek, takže veľmi rýchlo spozorujem kedy moje telo nie je v pohode.
Musím načúvať svojmu organizmu veľmi pozorne a chcem povedať, že  každý by mal načúvať svojmu organizmu  a každý to môže. Naše telo je fantastický stroj a fantastický dar, ktorý má každý. Ten stroj môže robiť zábavné veci – produkovať endorfíny a serotonín  prirodzeným spôsobom a Vy vôbec nepotrebujete  všetky tie náhrady.

  • Myslíte si – ako športovec -  že šport môže byť prostriedkom prevencie zneužívania drog medzi mladými ?

Povedal by som, že mnoho ľudí berie drogy preto, lebo nemajú čo iné robiť. Hľadajú emócie a ja som presvedčený, že zvlášť v  mladom veku  (a som hrdý, že to môžem povedať aj teraz ako dospelý profesionál) , môžete prostredníctvom športu  vyvolávať emócie. Môžete mať extrémnu radosť z víťazstva v súťaži a extrémny strach z toho, že prehráte, a to je druh emócií, ktoré Vám žiadna droga neposkytne.
Myslím si, že športovanie môže byť vstupnou bránou nielen k tomu, ako riešiť nudu, ale naučí vás vážiť si samého seba – čo by sme určite chceli dosiahnuť všetci.

Spracované : Eleonora Bobáková

Zdroj: http://www.unodc.org
         

 


 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava