Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Horizontálna pracovná skupina o drogách v rámci nemeckého predsedníctva EÚ

10.01.2007

"Na prvom zasadnutí HDG sa v dňoch 11.-12.1.2007 budú jej členovia a prizvaní odborníci zaoberať otázkami prevencie šírenia HIV/AIDS, hepatitídy C a iných krvou prenosných chorôb. SR zastupuje Blažej Slabý ako národný koordinátor pre drogovú problematiku a prof. MUDr.Jozef Holomáň, CSc."

Rámcový program  pre Horizontálnu pracovnú skupinu o drogách v rámci nemeckého predsedníctva EÚ obsahuje hlavné témy, ktoré budú v rámci prvého polroka 2007 na programe zasadnutí HDG:

a)hodnotenie Akčného plánu EÚ
b)príprava európskej účasti na zasadnutí Komisie pre narkotické drogy
c)príprava zasadnutí s LAC (latinsko-americkými krajinami), Afganistanom a Iránom

Na prvom zasadnutí HDG sa v dňoch 11.-12.1.2007 budú jej členovia a prizvaní  odborníci zaoberať otázkami prevencie šírenia HIV/AIDS, hepatitídy C a iných krvou prenosných chorôb. SR zastupuje Blažej Slabý ako národný koordinátor pre drogovú problematiku a prof. MUDr.Jozef Holomáň, CSc.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava