Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

II.ročník novinárskej súťaže Život bez drogy

08.01.2007

"Dom novinárov navštívili 15. decembra 2006 pozvaní novinári z novín, časopisov, redaktori a autori z televízie i rozhlasu z celého Slovenska. Išlo viac o slávnostné, než pracovné stretnutie. "

                                             
Dom novinárov navštívili 15. decembra 2006  pozvaní  novinári  z novín, časopisov, redaktori  a autori z televízie i rozhlasu z celého Slovenska. Išlo viac o slávnostné, než pracovné stretnutie. Prišli sem na pozvanie Slovenského syndikátu novinárov, Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR a Protidrogového fondu.  Konalo sa tu vyhodnotenie II. ročníka celoslovenskej súťaže ŽIVOT  BEZ  DROGY.

Prítomní novinári, redaktori a dramaturgovia prevzali ceny z rúk predsedníčky SSN Zuzany Krútkej. Zagratuloval im aj PaedDr. Ján Galáš,  riaditeľ Protidrogového fondu.
 
V porovnaní s prvým ročníkom sa v tomto roku prihlásilo viac autorov i súťažných prác.

Najmä v kategórii TELEVÍZIA, ROZHLAS mala porota veľmi ťažkú úlohu. Mnoho prác malo výbornú úroveň a ťažko sa rozhodovalo o prvenstve. Preto vo všetkých troch podkategóriách ( spravodajstvo; publicistika, dokument; ostatné ) sa o prvé miesto podelili vždy dvaja ocenení. Napr. v spravodajských príspevkoch ako prvá sa umiestnila Alena Michalicová a zároveň aj Zuzana Čižmáriková, obe zo Slovenského rozhlasu. Porota v zložení Hana Daubnerová, Karel Ilja Dvořák a Eleonora Kastelová ocenila  ich obsažnosť, údernosť a zrozumiteľnosť pre širokú verejnosť, ako aj spracovanie aktuálnych, diskutovaných  tém.  
Prínosom tohto ročníka  bolo  zastúpenie komerčných elektronických médií. a  tak sa o prvé miesto v publicistike a dokumente podelili  Janka Bleyová zo Slovenského rozhlasu a Pavol Fejér z televízie Markíza.

Do podkategórie "ostatné" boli zaradené relácie pre deti a mládež, animované, či hrané diela.
Prvé miesto získala Jarmila Rusinková, ANIFILM za vzdelávaciu reláciu "Fajčenie - vraždiaci návyk"  odvysielanú v Slovenskej televízii a Iveta Vaculová zo Slovenského rozhlasu za reláciu "Špunt" určenú deťom.
 
Keď porovnáme kategóriu TLAČ, aj tu sa prihlásilo viac autorov z rôznych novín a časopisov. Škoda, že niektoré mienkotvornejšie a v najväčšom počte vydávané celoštátne denníky absentovali. Ak nestihol svoj príspevok prihlásiť autor, mohla to urobiť priamo redakcia. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom však vzrástol počet prihlásených príspevkov z časopisov.  Spomedzi nich si prvenstvo odniesol Ján Dzúr za reportážne príbehy Zavadzali mamám, Drevená terapia a City prepila uverejnené v časopise Šarm. Porota v zložení Pavol Vítko, Ferdinand Tisovič a Ján Vopálenský ho ocenila za vysoko profesionálne spracované príbehy ľudí, ktorí sa stali závislí a snažia sa z tohto prekliatia dostať von.
Z príspevkov uverejnených v regionálnej tlači prvenstvo získala Miroslava Dírerová, Nový Život Turca. Jej reportážny príbeh " Život s diagnózou F 63,0" ocenila porota nielen za kultivovaný text, ale aj za skvelé novinárske varovanie pred rizikami, ktoré prináša gamblérstvo.

Dúfame, že súťaž ŽIVOT  BEZ  DROGY sa stane tradíciou a medzi novinármi  z elektronických aj printových médií si získa stálych autorov, pre ktorých problematika drog nebude  len krátkym odbehnutím do neznámeho prostredia. Už druhý ročník ukázal, že medzi nimi vyrastajú profesionálne zdatní a  v problematike sa veľmi dobre orientujúci autori.

                                                                                                                   Danica Rísová
                                                                                                                   vedúca projektu

                                                   
   

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava