Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Terapeutické prístupy v liečbe závislostí zamerané na rodinu

26.09.2006

"Nový článok od PhDr. Ľubice Skovayovej na túto tému nájdete na subportáli ´Rodičia´. Za článok ďakujeme časopisu Čistý deň. "

Nový článok od PhDr. Ľubice Skovayovej na túto tému nájdete na subportáli ´Rodičia´. Za poskytnutie článku ďakujeme časopisu Čistý deň.

ukážka :

"...  veľmi zriedka sa stáva, že závislým ostáva iba jeden člen rodiny. Vo väčšine prípadov sú to najmä genetické faktory, ktoré spolupôsobia pri vzniku závislosti. Aj určité rodinné rituály a neadekvátne fixované vzorce správania (zväčša pri konzumácii legálnych návykových látok) môžu napomáhať vzniku tohto ochorenia ..."

prečítať celý článok

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava