Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nový splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

20.09.2006

"Známy futbalový hráč a tréner Dušan Galis sa stal splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport. "

Úlohou splnomocnenca  pre mládež a šport  bude koordinovať a iniciovať práce súvisiace s prípravou koncepčných materiálov v oblasti mládeže a športu, pod čím sa rozumie najmä  vytvorenie legislatívneho prostredia, a to zákona o mládeži a zákona o podpore športu. Obe záujmové oblasti nového splnomocnenca vlády SR úzko spolu súvisia a majú zásadný vzťah aj k otázkam protidrogovej stratégie štátu, ktorá kladie dôraz na prevenciu drogových závislostí  osobitne  u detí  a mládeže ako veľmi zraniteĺnej skupiny populácie. Pokiaľ ide o zákon o športe v uplynulom období sa do legislatívneho procesu pripravol zákon o športe z dielne MŠ SR,ktorý ošetroval aj riešenie otázok dopingu. 

Správa TASR  avizuje prepojenie národných programov v oblasti mládeže a športu so súvisiacimi programami v zdravotníctve, sociálnej oblasti a  prevencii negatívnych javov v spoločnosti, ktoré obsahuje agenda splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport.

nk060920

spracované podľa www.pravda.sk

Rozhovor s D. Galisom nájdete TU.

 

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava