Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Riadenie, plánovanie, koordinácia a spolupráca v oblasti pomoci pre závislých

08.09.2006

"Pod týmto názvom sa 12.-13. septembra 2006 v hoteli Bôrik v Bratislave organizuje ďalší tréning v rámci aktivít Twinningu. "

Cieľom tréningu je prezentovať metódy koordinácie, plánovania, riadenia a spolupráce v oblasti systému pomoci pre drogovo závislých za účelom zvýšenia efektivity poskytovania služieb drogovo závislým.

Twinningový projekt budú zastupovať  experti z Nemecka, p. Wilfried Goergen a p. Gert Sonntag .
Účastníkmi podujatia budú zástupcovia krajských úradov, VÚC, ZMOS a mimovládnych organizácií, ktorí pracujú v systéme pomoci drogovo závislým, ako aj zástupcovia GS VMDZKD.
" Koordinácia v oblasti závislostí a systému pomoci  (Ciele a funkcie , kvalifikácia, povinnosti a zodpovednosť koordinátorov, organizácia koordinácie)
" Plánovanie a riadenie v oblasti závislostí a systému pomoci  (Iniciácia plánovacieho procesu, hodnotenie, formulácia odporúčaní, dokumentácia, vyhodnotenie, kontrola)
" Spolupráca v oblasti závislostí a systému pomoci (Partneri, princípy spolupráce, požiadavky, metódy a nástroje spolupráce)

nk060908

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava