Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prednášky z podujatia: ´Posilnenie spolupráce na regionálnej úrovni pre drogovo závislých ´

07.09.2006

"Počas dvoch augustových dní 22. a 23. augusta sa v Bratislave v rámci twinningového projektu uskutočnil seminár na tému „Posilnenie spolupráce medzi poskytovateľmi služieb pre drogovo závislých na regionálnej úrovni“. "

Počas dvoch augustových dní 22. a 23. augusta sa v Bratislave v rámci twinningového projektu uskutočnil seminár na tému „Posilnenie spolupráce medzi poskytovateľmi služieb pre drogovo závislých na regionálnej úrovni“.  Účastníci seminára (zástupcovia z oblasti prevencie, liečby, sociálneho poradenstva a resocializácie drogovo závislých osôb, ako aj ich zriaďovatelia – zástupcovia samosprávnych krajov) pod vedením pána Rolanda Lutza a pána Gerda Englera z Nemecka formou otvorenej diskusie a prezentovania vlastných skúseností diskutovali na tému rozvíjania vzájomnej spolupráce medzi všetkými subjektmi a organizáciami zapojenými v systéme pomoci užívateľov drog, ako aj zapojenie klientov, rodičov drogovo závislých detí, VIP zástupcov významných organizácií a verejnosti do spoluúčasti v systéme pomoci užívateľom drog.

Navzájom prediskutovávané témy boli doplnené prednáškami nemeckých expertov, ktoré si môžete prezrieť:

 1. Spolupráca medzi organizáciami zapojenými v systéme pomoci užívateľov drog ako predpoklad efektívnej a profesionálnej práce
  p. G. Engler, p. R. Lutz, experti Nemecko

 2. Definovanie pojmov
  p. G. Engler, p. R. Lutz, experti Nemecko

 3. Sieťovanie v rámci regiónu (príklad región Kleve v Nemecku)
  p. G. Engler, expert Nemecko

 4. Združenie Hagen-Dortmund
  p. R. Lutz, expert Nemecko

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava