Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Tréning

04.09.2006

""Prístupy vo vzdelávaní rovesníckych skupín" je tréning súvisiaci s európskymi modelovými projektami "euro peers" a "euro parents (rodičia)" a je organizovaný v rámci nemecko - česko - slovenského twinningového projektu "Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám na roky 2004 - 2008"."

 Cieľom tréningu, ktorý sa uskutoční v dňoch 6.-7. septembra  2006 v hoteli Stupava v Stupave, je predstaviť prístupy uplatňované vo vzdelávaní rovesníckych skupín pre cieľové skupiny žiakov ("euro peers") a rodičov ("euro parents"). Twinningový projekt budú zastupovať  experti p. Nadja Wirth z Nemecka, p. Zuzana Smizanska z Belgicka a p. Štefan Matula zo Slovenska.
Účastníkmi podujatia budú zástupcovia regionálnych pedagogicko-psychologických centier, centier výchovnej a psychologickej prevencie, diagnostických centier, Liečebno-výchovného sanatória a GS VMDZKD.

nk060904

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava