Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na protidrogové aktivity

26.09.2019

Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019

Na stránke MZ SR  je  už zverejnené vyhodnotenie žiadostí o dotácie na protidrogové projekty v roku 2019.   Komisia MZ SR posudzovala 56 žiadostí o dotácie a 32 úspešným žiadateľom pridelila  632 783,47 € na rovnaký počet projektov.  22 projektov nezískalo potrebný počet bodov a 2 projekty boli vyradené pre  formálne nedostatky, ktoré do stanovenej doby žiadatelia neodstránili.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava