Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Správa o stave a vývoji drogovej scény na území SR za rok 2018

17.09.2019

Na stránke Ministerstva vnútra SR v sekcii Národnej kriminálnej agentúry je zverejnená v poradí piata správa o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za rok 2018. Uvedená správa  je k dispozícii aj na tejto webovej stránke, s cieľom komplexnejšieho pohľadu odbornej aj bežnej verejnosti - návštevníkov tejto stránky - na drogovú problematiku, kde údaje z trestnoprávneho sektoru, v tomto prípade Ministerstva vnútra a polície - tvoria významnú časť monitoringu drogovej situácie a opatrení vedúcich k redukcii ponuky drog.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava