Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Novela zákona 139/1998 vo vláde schválená

21.08.2019

Na dnešnom 165 zasadnutí vlády  SR bol predložený a schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Kompletný materiál k novele zákona  je dostupný tu  

21.august

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava