Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

WORLD DRUG DAY 2019

20.06.2019

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu   -   26.6.2019

„Health 4 Justice, Justice 4 Health“

Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu je, známy tiež ako Svetový deň boja proti drogám a každoročne sa pripomína  26. júna. Témou tohtoročného Svetového dňa boja proti drogám 2019 je „Zdravie pre spravodlivosť a spravodlivosť pre zdravie“.

Tento slogan kampane 2019 zdôrazňuje, že spravodlivosť a zdravie sú dve strany tej istej mince, pokiaľ ide o riešenie drogových problémov.

Účinné opatrenia na riešenie svetového problému s drogami  si vyžadujú inkluzívne a zodpovedné inštitúcie trestného súdnictva a  zdravotníckych a sociálnych služieb, aby pracovali ruka v ruke s cieľom poskytovať integrované riešenia v súlade s medzinárodnými Dohovormi o kontrole drog, povinnosťami v oblasti ľudských práv a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

https://www.unodc.org/drugs/indexNEW.html

https://www.unodc.org/drugs/en/june-26/june-26.html

UNODC vyzýva jednotlivcov, neziskové organizácie, súkromný sektor a členské štáty, aby  zapojili do svojich prezentácií a kampaní na sociálnych sieťach aj pripomenutie Svetového dňa boja proti drogám – 26.jún - a ponúka im využitie grafických a video materiálov  zo zdrojov  v balíku kampaní sociálnych médií.

Viac informácií na týchto linkoch

https://trello.com/b/BivhbY4B/world-drug-day-2019

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5cf127a411d41915bb4b2c2d/5d039b7eabd34588cfc05753/720ec8ebb903e229269c3ea0fc98de82/WDD_EN.mp4  

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava