Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Tabak-alkohol-drogy 2018

10.06.2019

 

 

Záverečná správa z prieskumu TAD 2018  (tabak-alkohol-drogy) prináša výsledky siedmej vlny  tohto školského prieskumu, ktorý mapuje situáciu v skúsenosti  s  psychoaktívnymi látkami vo vekovej skupine 11 až 19 ročných žiakov. 

 

Tradične sa prieskum TAD  uskutočňuje pred medzinárodným školským prieskumom ESPAD (od roku 1995), ktorý v národnom meradle pokrýva  vekovú skupinu 15-19 ročných, respektive žiakov ostatných ročníkov  základných škôl a študentov stredných škôl.  Do medzinárodného porovnania vstupuje vzorka tých respondentov, ktorí v roku 2019 dosiahnu vek 16 rokov.     

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava