Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Upozornenie na novú publikáciu edície Global Smart Update

19.09.2018

Nová publikácia  UNODC edície, resp. programu  Global Smart update (č.20/ September 2018) pod názvom “Methamphetamine  continues to dominate synthetic  drug  markets” (Metamfetamín stále  dominuje na  trhu so syntetickými drogami)  upriamuje pozornosť  na  tento syntetický stimulant, ktorý  si v rýchlo rastúcom segmente  syntetických drog  -  “klasických” (kontrolovaných ) a nových psychoaktívnych látok -  udržuje prvenstvo. Zdá sa , že trh s touto látkou  v minulosti  typickejšou  pre určité  regióny a subregióny[1]  rastie do globálnych rozmerov.  Ak v roku 2008 do informačného systému  UNODC  reportovalo 55 krajín záchyty metamfetamínu v objeme 25 ton,  v roku 2016 bol  objem zachyteného metamfetamínu  v 74 krajinách viac ako šesťnásobný  - 159 ton.

Podľa údajov z iného zdroja  Global Drug Survey 2017: Global overview and highlights., osoby,  a najmä ženy ktoré užili metamfetamín v ostatnom roku  (Last Year Prevalence)  vyhľadávali  po užití  metamfetamínu  lekársku  pomoc  na pohotovostiach  o niečo viac ( 4,8% - ženy 8,2% )  ako tí, ktorí užili syntetické kanabinoidy – 3,2%; alkohol – 1,3% a extázu - 1,2%.[1] Regióny a subregióny sú definované v globálnom kontexte -  region Európa/subregión stredná Európa 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava