Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Syntetické kanabinoidy na severnej Morave

14.09.2018

Z dvoch oficiálnych zdrojov – partnerského monitorovacieho centra pre drogy v Českej republike (NMS)  a Národného toxikologického informačného centra na Slovensku – sme prijali   informácie o aktuálnom výskyte syntetických kanabinoidov ( nové psychoaktívne látky) na severnej Morave. 

Okrem toho je jedna (zatiaľ) fatálna intoxikácia  a celý rad ďalších otráv v dôsledku užitia  syntetických kanabinoidov  zaujímavou témou pre médiá.

Vzhľadom na geografickú blízkosť severnej Moravy , ale aj iné väzby – cezhraničný drogový trh -  považujeme z pozície Národného monitorovacieho centra pre drogy a pozície národnej koordinačnej funkcie  v rámci medzinárodného Systému  včasného varovania za potrebné upozorniť  potenciálnych záujemcov/užívateľov   na Slovensku, že  v prípade nových psychoaktívnych látok vo väčšine prípadov ide o nebezpečné a zdraviu škodlivé látky.

Aktualizovanú správu ( 14.9.2018), resp. vydané  upozornenie všetkým adiktologickým službám v ČR  nájdete tuako aj   tlačovú správu Národního monitorovacího střediska “ K aktuálnímu výskytu intoxikací syntetickými kanabinoidy na severní  Moravě”(12.9.2018).  Na Slovensku  podľa dostupných informácií z NTIC   zatiaľ  nebol v ostatných dňoch  hlásený prípad intoxikácie syntetickými kanabinoidmi.

 

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava