Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

PPZ NAKA vydala správu o stave a vývoji drogovej scény na území SR v roku 2017

24.07.2018

Národná protidrogová jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru je odborným útvarom zastrešujúcim protidrogovú politiku v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zároveň je súčasťou inštitucionálnych mechanizmov štátnej protidrogovej politiky v spojitosti s členstvom a záväzkami Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách a organizáciách. V neposlednom rade zastupuje represívnu zložku štátu zameranú na boj proti najzávažnejším hrozbám v oblasti nelegálneho obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi.

   Nemenej dôležitou úlohou národnej protidrogovej jednotky je celoštátny monitoring, zber, spracovanie a analýza údajov týkajúcich sa drogovej kriminality so zameraním na subjekty páchania týchto trestných činov a zaistené omamné a psychotropné látky, nové psychoaktívne látky a drogové prekurzory. Výsledkom tejto činnosti je každoročné spracovanie analytického dokumentu – Správy o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za kalendárny rok.

Ostatná  Správa o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky v roku 2017 (2,8 MB)  je dostupná na stránke MV SR (link).

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava