Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Monitoring médií

Začína sa Týždeň boja proti drogám

Rozhlasová stanica Slovensko, 07 nov 2005

Priemerný vek narkomanov na Slovensku presahuje 17 rokov. Tento alarmujúci údaj poukazuje na aktuálnosť dnes sa začínajúceho Týždňa boja proti drogám.

Začal sa Európsky týždeň boja proti drogám

Rozhlasová stanica Regina, 07 nov 2005

Na celom Slovensku sa dnes rozbehol Európsky týždeň boja proti drogám. Zapojí sa doň približne 2500 škôl, špecializované centrá na liečbu drogovo závislých, resocializačné zariadenia, ale aj obce a me ...

Šírenie drog na Slovensku

Rozhlasová stanica Lumen, 07 nov 2005

Šírenie drog sa na Slovensku udomácnilo. V súčasnosti nie je problém získať drogu rôzneho druhu priamo v škole. Spôsob, ako zastaviť šírenie drog, hľadajú nielen odborníci, ale i mladí ľudia.

V protidrogovej prevencii sa treba viac zamerať na rodičov

Rozhlasová stanica Slovensko, 07 nov 2005

V prevencii drogovo závislých treba úplne zmeniť prístup, tvrdia odborníci. Posledné výsledky Svetovej zdravotníckej organizácie poukazujú na fakt, že zamerať sa v prevencii na mladých ľudí nebolo až ...

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava