Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Monitoring médií

Blok aktuálnych informácií z domova

Rozhlasová stanica Slovensko, 09 feb 2006

Pre pokus trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi obvinil vyšetrovateľ 27 ročného, už dvakrát súdne trestaného R ...

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava