Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

EMCDDA sa mení na EUDA

28.06.2024

Európska agentúra pre drogy a drogovú závislosť (EUDA) oficiálne nahradí 2. júla Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), ktoré funguje v Lisabone od roku 1995[1]. Vývoj je výsledkom novej legislatívy, ktorá vstúpila do platnosti v deň, kedy sa reviduje mandát a názov EMCDDA a formálne sa zriaďuje EUDA.

EUDA bude mať silnejšie právomoci ako jej predchodca na riešenie súčasných a budúcich problémov s drogami . Vďaka svojmu širšiemu mandátu prispeje nová agentúra k pripravenosti EÚ na boj proti drogám a pomôže EÚ a jej členským štátom predvídať a účinne reagovať na vplyv hrozieb súvisiacich s drogami.

Oficiálna inaugurácia novej európskej agentúry sa uskutoční 3. júla 2024 v Lisabone za účasti   európskej komisárky pre vnútorné záležitosti  Ylva Johansson, predsedu Správnej rady EUDA Franza Pietscha, riaditeľa EUDA Alexisa Goosdeela a zástupcu portugalskej vlády.

Ďalšie detaily budú dostupné na stránke podujatia : 'Inauguration of the EUDA'.


[1] Slovenská republika participuje na aktivitách EMCDDA prostredníctvom  Národného monitorovacieho centra pre drogy – NMCD -  od roku 2004

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava