Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

26.jún - Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s drogami

25.06.2024

alebo Svetový deň bez drog sa každoročne oslavuje 26. júna s cieľom posilniť činnosť a spoluprácu pri dosahovaní sveta bez zneužívania drog. Tradične sa pri tejto príležitosti zverejňuje Globálna správa o drogách – dostupná v niekoľkých jazykoch prostredníctvom linku https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2024.html.

Druhou nemenej významnou aktivitou, ktorá sa viaže k termínu 26.jún je zverejnenie posolstva tohtoročnej kampane

„Dôkazy sú jasné: investujte do prevencie“

Globálny drogový problém predstavuje mnohostrannú výzvu, ktorá sa dotýka životov miliónov ľudí na celom svete. Vplyv drog je ďalekosiahly a komplexný, od jednotlivcov, ktorí majú problém s užívaním látok až po komunity, ktoré zápasia s dôsledkami obchodovania s drogami a organizovaného zločinu. Pri riešení tejto výzvy je nevyhnutné prijať vedecký prístup založený na dôkazoch, ktorý uprednostňuje prevenciu a liečbu.

Tohtoročná kampaň Svetového dňa drog uznáva, že účinné protidrogové politiky musia vychádzať z vedy, výskumu a plne rešpektovať ľudské práva. Empatia, solidarita  a hlboké porozumenie  sociálnych, ekonomických a zdravotných dôsledkov užívania drog sú nevyhnutnou súčasťou.

„Spoločne znásobme svoje úsilie v boji proti globálnemu drogovému problému na základe princípov vedy, empatie a solidarity. Prostredníctvom kolektívnej akcie a záväzku k riešeniam založeným na dôkazoch môžeme vytvoriť svet, v ktorom sú jednotlivci oprávnení viesť zdravý a plnohodnotný život“.

Zdroje : UNODC Škody svetového drogového problému pokračujú nárastom v  čase expanzie užívania drog a trhov  - Tlačová správa  – Regionálny úrad UNODC pre Európu, Viedeň, 26.júna 2024

Viac na: https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2024/June/unodc-world-drug-report-2024_-harms-of-world-drug-problem-continue-to-mount-amid-expansions-in-drug-use-and-markets.html

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava