Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Národný projekt Duševné zdravie a prevencia

24.06.2024

Národný projekt „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“ realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) od septembra 2023.  

Projekt obsahuje aktivity zamerané na prácu s emóciami, sebareguláciu, komunikačné zručnosti či sebaúctu. Sústredí sa aj na predchádzanie aktuálnym problémom, akými sú šikana a kyberšikana, užívanie návykových látok či poruchy príjmu potravy. Túto podporu by mali deti dostávať naprieč celým systémom školstva - od tried v bežných školách a školských zariadení, cez zariadenia poradenstva a prevencie, až po špeciálne výchovné zariadenia (ŠVZ) a Centrá pre rodiny a deti (CDR).

Národný projekt zavedie systematické a dlhodobého monitorovanie duševného zdravia detí, žiakov a študentov na Slovensku. Prvé výstupy z projektu by mali byť k dispozícii v roku 2025, kompletná správa v roku 2026. Na ich základe bude možné lepšie nastaviť nástroje podpory a pomoci pre deti a mladých ľudí v oblasti duševného zdravia.

Viac na :  https://vudpap.sk/podporne-cinnosti-vudpap/projekty-vudpap/np-dzap/

Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže , VÚDPaP

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava