Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európska správa o drogách 2024: Trendy a vývoj

11.06.2024

Najnovšia analýza európskeho drogového fenoménu EMCDDA odhaľuje trh s drogami, ktorý je odolný a zároveň ovplyvnený vývojom na globálnej úrovni. Pokračujúce zdravotné a bezpečnostné problémy, ktoré predstavujú etablované a novšie nelegálne drogy, a čoraz viac ich vzájomné pôsobenie vytvárajú náročný politický kontext na formovanie a implementáciu účinných reakcií. Európska správa o drogách 2024 poskytuje prehľad drogovej situácie v Európe na základe najnovších dostupných údajov. Táto úvodná časť poskytuje krátky analytický komentár k niektorým dôležitým otázkam, ktoré sú v súčasnosti súčasťou programu európskej protidrogovej politiky.

Táto stránka je súčasťou Európskej správy o drogách 2024, ročného prehľadu EMCDDA o drogovej situácii v Európe.

Posledná aktualizácia: 11. júna 2024

Európska správa o drogách 2024 Trendy a vývoj_SK

Európska správa o drogách 2024 Trendy a vývoj EN.pdf

Európska správa o drogách 2024 Trendy a vývoj_ Prezentácia EN

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava