Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovensko má veľký problém s alkoholom a drogy sú glorifikované. Tipy, ako nepodľahnúť (poradňa pre generáciu Z)

31.05.2024

Celé PREMIUM VIDEO tu 👉 https://www.startitup.sk/poradna-z-ml... Rozprava o omamných látkach a ich vplyve na mladú generáciu je dnes veľmi dôležitou témou. Mladí ľudia, najmä tí patriaci do Generácie Z, sú vystavení mnohým sociálnym, kultúrnym a ekonomickým faktorom, ktoré ovplyvňujú ich rozhodnutia o týchto návykoch. Netreba totiž zabúdať, že aj alkohol je mäkká droga.

Tento jav nie je obmedzený len na určité skupiny ľudí či sociálne prostredie. Preniká cez všetky vrstvy spoločnosti a vytvára problémy, ktoré nás všetkých ovplyvňujú. Mnohí mladí ľudia sa dostávajú do styku s rôznymi druhmi drog vo veľmi mladom veku, niekedy v dôsledku tlaku zo strany rovesníkov, zvedavosti alebo snahy uniknúť z problémov.

viac na : https://www.youtube.com/watch?v=aTAR4F9hhao

Zdroj: Magdaléna Mihálová , Startit up, 2024

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava