Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európsky týždeň testovania – 20. až 27.mája 2024

21.05.2024

Úrady verejného zdravotníctva v SR sa aj tento rok zapájajú do jarného Európskeho týždňa testovania 2024. Cieľom európskej osvetovej aktivity je zdôrazniť potrebu a význam testovania na HIV aj ďalšie pohlavne prenosné choroby.

Do Európskeho týždňa testovania (od 20. do 27. mája 2024) sa zapojí 11 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré poskytujú možnosť vyšetrenia a konzultácie. Zoznam pracovísk, presný rozsah ich služieb a kontaktné údaje nájdete tu.

Viac na:  https://www.uvzsr.sk/web/uvz/poradne-prevencie-hiv-aids-v-sr

Zdroj:Úrad verejného zdravotníctva SR, 2024

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava