Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európska komisia začína formálne konanie proti spoločnosti Meta podľa aktu o digitálnych službách

17.05.2024

Komisia začala formálne konanie s cieľom posúdiť, či spoločnosť Meta, poskytovateľ Facebooku a Instagramu, mohla v oblastiach súvisiacich s ochranou maloletých osôb porušiť akt o digitálnych službách.

Komisia sa obáva, že systémy Facebooku aj Instagramu vrátane ich algoritmov môžu stimulovať behaviorálne závislosti u detí, ako aj vytvárať tzv. efekty “rabbitových dier”. Okrem toho je Komisia znepokojená aj metódami zabezpečenia veku a overovania, ktoré zaviedla spoločnosť Meta.

Začatie konania vychádza z predbežnej analýzy správy o posúdení rizika, ktorú spoločnosť Meta zaslala v septembri 2023, odpovedí spoločnosti Meta na formálne žiadosti Komisie o informácie (o ochrane maloletých osôb a metodike posudzovania rizík), verejne dostupných správ, ako aj vlastnej analýzy Komisie.

Viac na: https://europske.noviny.sk/2024/05/16/komisia-zacina-formalne-konanie-proti-spolocnosti-meta-podla-aktu-o-digitalnych-sluzbach/

Zdroj:TV Markíza, 2024

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava