Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Východiskový stav duševného zdravia na Slovensku

21.03.2024

Liga za duševné zdravie v spolupráci s agentúrou MARK BBDO a odborníkmi ako Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC, PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc, a Peter Polák ( PROJECT HEALTHCARE ) pripravili unikátny materiál o stave duševného zdravia na Slovensku – Metaštúdiu Východiskový stav duševného zdravia na Slovensku / január 2024.

Dnes sa veľa hovorí o duševnom zdraví, ale len málokto o ňom premýšľa komplexne a systémovo. Nedostatočná informovanosť, slabá sieť, nedostatok odborníkov, množstvo mýtov v spoločnosti a stigmatizovanie ľudí s duševnými poruchami prispievajú k tomu, že nám na Slovensku stále pribúda ľudí s duševnými problémami bez základnej pomoci v tejto oblasti.

Obraz o skutočnom výskyte duševných porúch na slovenskom území neexistuje, pritom je východiskom pre ďalšie kroky.

Liga za duševné zdravie ako kurátor, dispečer informácií a manažér komunikácie sa na základe dostupných údajov podujal zmapovať východiskový stav duševného zdravia na Slovensku.
Pokúsili sme sa oficiálne štatistické údaje konfrontovať tak s názormi psychiatrov ako aj s názormi verejnosti. Pokiaľ to bolo možné, stav „slovenského“ duševného zdravia sme zasadili do medzinárodného kontextu a komparácie s krajinami EÚ.

Zdroj: https://dusevnezdravie.sk/unikatna-studia-o-stave-dusevneho-zdravia-na-slovensku-oktober-2023/

Celá štúdia k dispozícii na linku https://dusevnezdravie.sk/wp-content/uploads/2024/03/dusevnezdravie.sk-final.ldz-metastudia-final.pdf

Pozri aj:  Spravodajská relácia TV JOJ, 19.marca, 19.30 od 8.58 minúty 

https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/120250-noviny-tv-joj?_gl=1*17172zh*_ga*MTA3NzI0MTMyMC4xNzA3NDcwOTI1*_ga_9FWZQ15GJL*MTcxMDkyMjk5Ni4xLjAuMTcxMDkyMjk5Ni4wLjAuMA..

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava