Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

K doterajším štyrom výborom Rady vlády pre duševné zdravie pribudne onedlho ďalší

07.02.2024

Nový Výbor pre psychosociálnu podporu v oblasti duševného zdravia sa zriaďuje v súlade s odporúčaniami WHO aj Inter Agency Standing Committee („IASC“) pre MHPSS v záujme zabezpečenia praktickej koordinácie poskytovateľov služieb starostlivosti o duševné zdravie a psychosociálnu podporu, samospráv, zamestnávateľov a iných zapojených aktérov na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Výbor vytvorí platformu združujúcu všetkých aktérov podieľajúcich sa na podpore v oblasti duševného zdravia, od špecializovaných až po komunitné služby na lokálnej úrovni tak, aby spoločne spolupracovali na napĺňaní potrieb individuálnych klientov a komunít v celom spektre potrebných služieb a vzdelávania, rozvíjaných v zmysle medzinárodných štandardov a národných priorít. Navrhovaná štruktúra je zároveň dôležitým nástrojom na identifikáciu a priebežný monitoring potrieb a priorít v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky, ako aj na identifikáciu nových partnerstiev a aktiváciu zdrojov finančných prostriedkov na podporu realizácie národných cieľov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.

Zdroje: 6.zasadnutie RVDZ,18.12.2023

Uznesenie Vlády SR, č.49/2024 zo dňa 1.2.2024

Návrh zmien a doplnení Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava