Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Splnenie potrieb nie je zárukou psychického zdravia.

25.08.2023

Mnohé rizikové faktory vplývajúce na duševné zdravie ľudí sú transgeneračné, iné sú zase špecifické pre rôzne vekové kategórie. Riziko vzniku psychických porúch významne ovplyvňuje aj nadmerné užívanie akýchkoľvek látok.

Najčastejším dôvodom hospitalizácie na psychiatrii je závislosť od alkoholu a problémy súvisiace s užívaním alkoholu, v rozhovore vysvetľuje Michal Patarák, psychiater a prednosta II. Psychiatrickej kliniky vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Z výsledkov aktuálneho prieskumu v rámci projektu Závislí na zdraví vyplýva, že 88 percent z 21-tisíc opýtaných ľudí si myslí, že život je dnes psychicky náročnejší ako v minulosti a že riziká pre duševné zdravie sú väčšie. Ako na duševné zdravie vplýva nadmerné užívanie návykových látok a ktoré sú najrizikovejšie?

Nadmerné užívanie akýchkoľvek látok narúša psychickú a životnú rovnováhu a vytvára riziko psychických porúch. Ako hovorili antickí Gréci – ničoho príliš. Ja by som dodal – niečoho radšej vôbec. Závislosť od alkoholu a problémy súvisiace s užívaním alkoholu sú najčastejším dôvodom hospitalizácie na psychiatrii. Obrovským problémom sú aj psychostimulanty a marihuana, toxické psychózy vzniknuté pri ich užívaní a duálne diagnózy, teda súčasný výskyt látkovej závislosti a psychotickej poruchy u jedného človeka, pre ktorý neexistuje u nás žiadny špecializovaný program a ktorého liečba je naozaj nesmierne náročná.

Čítajte celý článok na: https://www.zavislostiinak.sk/psychicke-poruchy-vnimame-ako-zlyhanie-no-zdolanie-telesneho-ochorenia-tazkej-operacie-ci-urazu-povazujeme-za-hrdinstvo

Zdroj: Jana Wurstová, MY regióny, august 2023

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava