Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Na Slovensku fungujú kontroverzné automaty: Ako je vôbec možné, že je takáto možnosť v súlade so zákonom?

21.08.2023

Je to celkom jednoduché! V obchodných centrách viacerých miest nájdete zvláštne automaty. Tie ponúkajú výrobky, ktoré majú na ľudský organizmus psychoaktívne účinky. Strašné na celej veci je, že sa k týmto látkam úplne bez problémov dostanú aj maloleté deti. Ako to funguje v praxi, prečo je to legálne a čo na to hovoria odborníci na závislosti?!

Len na výstavné účely?

Automaty s výrobkami obsahujúcimi látky HHC, HHC-P, H4 CBD sme našli aj v hlavnom meste a vôbec sme si nemysleli, že to bude také jednoduché. Vybrali sme si tovar, naťukali jeho kód a automat nás vyzval, aby sme priložili kartu. Najprv sme zneisteli, lebo na displeji svietila suma 50 eur a my sme mali joint za 9 eur.

Kartu sme však priložili a stiahlo nám sumu, ktorú malo. Potom sme už len vybrali tovar a čakali na doklad. Ten sme však nedostali. Rovnako obišiel aj mladík, ktorý si kupoval tovar po nás. Keď sme preštudovali obal na našom jointe, bolo tam len upozornenie, že slúži len na výstavné účely, neslúži na pálenie a nesmie sa porušiť plomba.

Niekde aj občiansky

Samozrejme, nepoznáme nikoho, kto by si kupoval jointy a pozeral sa na ne. Je to však ochrana pre predajcu, ktorý by sa v prípade žaloby mal čím brániť na súde. Oslovili sme aj firmy, ktoré takéto automaty prevádzkujú, do uzávierky nám však neodpovedali.

O niečo „zložitejšie“ to majú mladiství v Banskej Bystrici. Látky HHC, HHC-P, H4 CBD tam môžete kúpiť od 10 eur. Záleží na tom, aké veľké balenie chcete. Je tam aj upozornenie, že tovar sa predá iba osobe nad 18 rokov.

Po zadaní tovaru musíte načítať občiansky preukaz alebo pas, bez toho sa k platbe nikto nedostane. Keď sa overí totožnosť, tak sa pristupuje k platbe kartou a automat pýta PIN aj pri sume 10 eur. Vydá riadny doklad a joint si vyberiete v krabičke po potiahnutí dvierok na automate.

Čo na to ministerstvo?

Z ministerstva zdravotníctva uviedli, že je možné, že tieto automaty obsahujú produkty s látkami HHC-P a HHC, no tieto dve látky nie sú zaradené v zozname omamných a psychotropných látok, čo znamená, že nie sú kontrolovanými psychoaktívnymi látkami. „Tieto dve nové psychoaktívne látky sa v poslednej dobe začínajú distribuovať v Európe. Podľa našich informácií je látka HHC-P na zozname nelegálnych látok v Taliansku, Chorvátsku a vo Francúzsku. Látka HHC je na zozname nelegálnych látok v týchto krajinách: Dánsko, Belgicko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Rakúsko, Poľsko, Fínsko a Island,“ skonštatovali.

Odborník reaguje

Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva (MZ) pre medicínu drogových závislostí a riaditeľ bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica potvrdil, že ide o produkty, ktoré pochádzajú z marihuany. „Majú ľahko omamné psychoaktívne účinky. Mali sme pacientov, ktorí boli vyslovene od toho závislí, no väčšinou boli mladí. Za posledného trištvrte roka sme mali dva až tri prípady,“ vysvetlil Okruhlica s tým, že to nie je také silné ako THC.

Taktiež užívatelia, ktorí boli závislí od marihuany, prechádzajú na tieto slabšie jointy. „Rozsiahly problém s týmto nie je, ale môže sa kedykoľvek rozbehnúť. Je to však na zváženie, ako sa k tomu bude pristupovať. Na ministerstve zdravotníctva by mala zasadnúť expertná komisia. Ako prevenciu to možno zakázať, ale je to stále na MZ,“ uzavrel.

Zaberá ako starší brat THC

Jana Žemličková, odborníčka na závislosti

Ako možno definovať látky HHC, HHC-P, H4 CBD a ich účinok na človeka?

Objavené boli len nedávno americkým chemikom ako náplne do vaporizérov. Ide o chemicky vyrábaný kanabinoid (pôvodne z THC, t. č. z chemickej výroby z CBD), o psychoaktívny kanabinoid. Má podobné účinky ako THC, používa sa na úľavu od akútnej bolesti, ale aj pre svoje euforické, uvoľňujúce a stimulačné účinky na relax, za istých okolností môže od neho vzniknúť závislosť.

V niektorých automatoch sa dostanú k týmto výrobkom aj maloletí. Už bol medializovaný prípad, keď po ich použití deti vracali a boli spavé.

Tento spôsob anonymnej distribúcie predstavuje obrovské riziko najmä pre mládež. V hre sú dostupnosť, rizikovosť z následkov pri prekročení množstva, kombinácie s inými látkami, ako sú alkohol, energizujúce nápoje a pod. Zvlášť, keď sú ponúkané produkty označované za zberateľské. Dokonca som sa stretla aj s pomenovaním, že ide o legálny produkt, ktorý „zaberá ako starší brat THC“. Obchádzanie zákona môže mať rozličné motívy, ale priam obludné sú vtedy, keď poškodzujú zdravie najmä mladistvým, ktorí svoju cestu len spoznávajú. Máme informácie aj z urgentných príjmov, že je nárast užívateľov drog vo vekovej skupine 15 - 17 rokov. Môže to byť aj preto, že sa takýmto spôsobom ľahšie dostanú k týmto látkam.

Aké prejavy, zvlášť u mladistvých, to teda môže mať?

HHC je ešte stále predmetom výskumu, ale existujú už dôkazy, že má skôr pozitívne účinky v regulácii fyziologických procesov (bolesť, zápal), ale aj na náladu, ovplyvňuje sluchové a vizuálne vnímanie a zmeny v myslení, ďalej spánok, chuť do jedla. Každý organizmus reaguje inak, záleží na tom, v akom je nastavení.

Nemusí vyvolať nič, ale môže vyvolať až vážne zdravotné ťažkosti, a to najmä v kombinácii s inými látkami. Je rozdiel, či je užívateľ v prvom kontakte s nimi, alebo je na podobné látky, ktoré majú psychotropný účinok, navyknutý. Môžu mať aj iný primárny motív pri užívaní - napr. schudnutie a pod. Intoxikácia (otrava) je stav spôsobený jedovatou látkou, ktorá v ľudskom tele môže poškodiť orgány až spôsobiť smrť - keď množstvo nezodpovedá tolerancii v organizme, alebo keď sa tieto látky nevhodne skombinujú napríklad s alkoholom.

Prečo nie je zakázaný predaj výrobkov obsahujúcich tieto látky?

Treba dôsledne rozlišovať, na aký účel ich chcem užívať. Je iné tlmiť nimi bolesť a celkom iné je, keď chcem nimi ovplyvniť svoju náladu. A keď si človek zvykne na taký „doping“, začína sa u neho rozvíjať závislosť (preto aj patria k zakázaným látkam pre športovcov, pretože ovplyvňujú výkonnosť). Ja nie som názoru, že občiansky preukaz niečo rieši, aj keď aspoň táto základná podmienka by mohla sťažiť dostupnosť k získaniu takejto látky..

U dospelého človeka sa predpokladá, že zváži svoje rozhodnutie, ale deti, ktoré sú riadené impulzmi, zvedavosťou a môžu v nesprávnej chvíli urobiť neuvážené rozhodnutie, ktoré ho v tom horšom prípade môže stáť aj život.

V niektorých automatoch sa dostanú k týmto výrobkom aj maloletí. Už bol medializovaný prípad, keď po ich použití deti vracali a boli spavé.

Tento spôsob anonymnej distribúcie predstavuje obrovské riziko najmä pre mládež. V hre sú dostupnosť, rizikovosť z následkov pri prekročení množstva, kombinácie s inými látkami, ako sú alkohol, energizujúce nápoje a pod. Zvlášť, keď sú ponúkané produkty označované za zberateľské. Dokonca som sa stretla aj s pomenovaním, že ide o legálny produkt, ktorý „zaberá ako starší brat THC“. Obchádzanie zákona môže mať rozličné motívy, ale priam obludné sú vtedy, keď poškodzujú zdravie najmä mladistvým, ktorí svoju cestu len spoznávajú. Máme informácie aj z urgentných príjmov, že je nárast užívateľov drog vo vekovej skupine 15 - 17 rokov. Môže to byť aj preto, že sa takýmto spôsobom ľahšie dostanú k týmto látkam.

Dokazovanie by bolo ťažké

Róbert Bános, advokát

Predaj výrobkov s týmito látkami nie je na Slovensku zakázaný, pretože boli vyradené (?) zo zoznamu omamných a psychotropných látok. Predajca je však pri predaji povinný dodržiavať platné právne predpisy, ktorých porušenie môže sankcionovať Slovenská obchodná inšpekcia.

V prípade vzniku škody na zdraví maloletej osoby by mohol byť predajca výrobkov trestne zodpovedný za predpokladu, že by bola preukázaná príčinná súvislosť medzi vznikom škody a požitím výrobku poškodenou osobou.

Pod palcom to má Slovenská obchodná inšpekcia

Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je z automatov zakázaný.

„Uvedené ustanovenia sa vzťahujú na všetky podnikateľské subjekty, ktoré nesmú sprístupňovať uvedené výrobky spotrebiteľom, takže nielen osobám mladším ako 18 rokov,“ uvádza inšpektorát. SOI upozorňuje na to, že aj výrobky označené za jointy sú taktiež výrobky určené na fajčenie, a preto ich nie je možné predávať prostredníctvom automatov. SOI je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 6 638 eur.

Zdroj: mh, www.cas.sk, 19.8.2023

https://www.cas.sk/clanok/2833731/na-slovensku-funguju-kontroverzne-automaty-ako-je-vobec-mozne-ze-je-takato-moznost-v-sulade-so-zakonom/

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava