Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

RTVS - Cez lupu: kauzy a kriminálne činy, ľudské zlyhania, páchatelia a súvislost

15.07.2023

30 minútová publicistická relácia sa v sobotu 15.júla 2023 venovala pripravovanej novele Trestného zákona, ktorá postúpila do II.čítania.  

“Novela trestného zákona sľubuje zmiernenie trestov pri drogových deliktoch. Poslanci sa k nej ale nestihli dopracovať. Mnohí tak majú aj naďalej pocit, že v niektorých prípadoch sú tresty neprimerane vysoké. Budem sa pýtať aj, čo a kto je najväčším problémov drogovej kriminality, v čom zlyháva štát a čo môžeme urobiť pre elimináciu problému, my sami.”

Kľúčovými diskutujúcimi boli MUDr Ľubomír Okruhlica, CSc., riaditeľ CPLDZ na Hraničnej ul. v Bratislave a profesor Jozef Čentéš, člen  pracovnej skupiny a Komisie ministra spravodlivosti.Reláciu moderovala Monika Šebová.

Reláciu je možné vidieť v archive RTVS

Zdroj: STV24,15.7.2023

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava