Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Komunitná prevencia (selektívna) je komplexná

12.05.2023

Príklad takejto úrovne bol prezentovaný na stretnutí národných protidrogových koordinátorov [1]v rámci švedskeho predsedníctva v Rade EÚ.

Miesto stretnutia Helamalmö  Nydala

Miesto stretnutia Helamalmö Nydala je najnavštevovanejším miestom stretnutia detí a mládeže v Malmö. Miesto stretnutia je srdcom najväčšej investície Helamalmö vôbec: modelu Nydala„vybudovania komplexnej sociálnej infraštruktúry v takzvanej zraniteľnej oblasti“[2].

Fyzicky predstavuje miesto stretnutia  Helamalmö Nydala  priestor  1000 m² a 17-izbový suterén v  prímestskej štvrti Nydalaltorget v Malmö.

Sociálne aktivity  - približne 60 – sú navrhnuté podľa vyjadrených alebo identifikovaných potrieb obyvateľov. Primárnou cieľovou skupinou sú deti a mládež vo veku 10 – 19 rokov, no veľký dôraz sa kladie  aj na rodičov a seniorov v okolí.

Ročne sa rôznych podujatí zúčastní približne 4500 aktívnych účastníkov a počet návštevníkov dosahuje štvrť miliona

V centre Nydala pracuje 40 ľudí. Návštevníkov tvorí cca. 60 % dievčat a 40 % chlapcov.

Poskytované sociálne služby/aktivity:

 • Tri bezplatné jedlá denne (spolu 4000-5000/mesiac):
 • Raňajky (každý pracovný deň – otvorené pre každého)
 • Občerstvenie a večera (každý pracovný deň - otvorené pre mladých ľudí vo veku 10-19 rokov)
 • Hranie
 • Kiosk
 • Fashion  (mejkap, kaderníctvo atď.)
 • Bowdown Fashion (remeselné výrobky a „rebranding“ oblečenia)
 • Kinosála
 • Filmové večery
 • Konverzačná miestnosť
 • Hudobné a podcastové štúdio
 • Salónik
 • Bezplatná menštruačná ochrana
 • Katedra univerzity v Malmö (vzdelávanie)
 • Oddelenie pre prijímanie mládeže
 • Eventy
 • Fyzické aktivity: bojové umenie, hra pre mladšie deti,tanec,rodičovské skupiny “Yes We Can Workout” - tréning pre dospelých

Podľa informácií na webovej stránke Helamalmo sa efektívnosť projektu každoročne hodnotí v  kontexte vnímania bezpečnosti v tejto lokalite (tzv.no go zone). Vnímanie lokality ako bezpečnejšej sa zvyšuje ročne v priemere okolo 8%.

Zdroj: https://helamalmo.com/motesplatser 


[1] Malmö, 4-5.mája 2023

[2] Podľa https://en.wikipedia.org/wiki/Vulnerable_area#Especially_vulnerable_area ide v prípade Nydalatorget o osobitne zraniteľnú oblasť. Ako takéto oblasti – v roku 2021 spolu 19 - boli definované lokality s vysokou kriminalitou, zamestnanosťou pod 50%, nízkou vzdelanostnou úrovňou dospelých a detí, permanentnými podvodmi pri získavaní sociálnych dávok,50-60% podielom imigrantov z iného kultúrneho prostredia.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava