Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Pijú už v 13-tich a flákajú sa po obchodoch. Mesto sa trápi s tínedžermi, pomoc prišla až z Islandu

01.05.2023

Venovaný čas, prehľad o dieťati či vrúcnosť. Toto sú kľúčové veci v rámci rodiny, ktoré znižujú užívanie návykových látok u mládeže v niektorých prípadoch až päťnásobne. Súvislosť medzi fajčením, pitím alkoholu či užívaním marihuany môžeme nájsť aj v školských triedach. V dátach, ktoré v Nitre získali o viac ako 1500 deťoch vo veku 13 až 15 rokov zo škôl, našli zaujímavé prepojenia.  Takmer tretina mladých ľudí na Islande užívala v 90-tych rokoch minulého storočia návykové látky. Programy postavené na vzdelávaní či upozorňovaní na dôsledky užívania návykových látok, nezaberali. Potom ale prišiel zlom. Odštartovali iniciatívu „Planet Youth“ a za pár rokov znížili nelichotivú štatistiku na súčasných 6 percent. Nitra je prvou samosprávou na Slovensku, ktorá ho zavádza. Zber a vyhodnotenie aktuálnych a lokálnych dát sú podľa organizátorov dôležitou súčasťou. Anonymný on-line dotazník vypĺňali školáci na prelome vlaňajšieho novembra a decembra. Väčšina z nich odpovedala na otázky počas jedného dňa. „Aby sme zabránili odchýlkam po prípadnej diskusii po vyplnení dotazníka,“ vysvetľuje viceprimátor Miloslav Špoták.Surové dáta však samy o sebe nestačia. Islandský model ich prepája so sociálnym prostredím, v ktorom mladí vyrastajú. „Ide o štyri oblasti, ktoré môžeme nazvať ochrannými faktormi. V prípade, že sú nedostatočné, sú rizikové. Je to predovšetkým rodina, škola, rovesníci a voľnočasové príležitosti,“ približuje Špoták.

V Nitre zavádzajú islandský model primárnej drogovej prevencie Planet Youth. Jeho dôležitou súčasťou sú aktuálne a lokálne dáta o návykových látkach u tínedžerov a ich prepojenie so sociálnym prostredím, v ktorom vyrastajú.

· Na Islande prišli na to, že v rámci prevencie je riešením prepojenie detí a všetkých zaintersovaných ľudí z ich sociálneho prostredia. Základom sú teda komunity zložené z rodičov, učiteľov a detí, ale aj odborníkov z rôznych oblastí a zástupcov samosprávy. K tomu v súčasnosti v Nitre smerujú.

· „Chceme vytvoriť podmienky pre vznik pracovných skupín, ktoré si sadnú k dátam. Vyberieme si možno tie, s ktorými vieme niečo urobiť hneď a tie, ktoré sú najpálčivejšie,“ objasňuje Špoták. Do leta by chceli prichystať akčný plán s návrhom opatrení, ktoré budú neskôr spoločne realizovať. Komunity by mali fungovať popri školách.

· Preventívne programy, s ktorými na školy prichádzajú policajní preventisti alebo občianske združenia, nevypadnú. Ako viceprimátor podotýka, v rámci islandského projektu dôjde ku koordinácii týchto aktivít.

· Programom, ktorý sa považuje za najlepší dlhodobý program svojho druhu na svete, sa inšpirovali práve preto, že pri práci s mládežou už dlhšie pozorovali podobné tendencie ako na Islande. „Uvedomovali sme si, že sociálne prostredie je veľmi kľúčové,“ uzatvára Špoták.

· Spolupráca s Islandom bude podľa Nitrianskeho primátora Mareka Hattasa trvať päť rokov. Keďže opatrenia majú vychádzať z aktuálnych dát, prieskum sa bude medzi školákmi robiť každý druhý rok. „Je to čas, počas ktorého je možné opatrenia nastaviť aj aplikovať,“ dodáva viceprimátor. Projekt Planet sa zameriava  na celú populáciu a je navrhnutý tak, aby mal v komunitách dlhodobý vplyv na zníženie užívania návykových látok u mládeže. V prevencii kladie dôraz na budovanie komunity, ktorá je schopná oddialiť nástup návykových látok u mladých ľudí. Práve v tom sa líši od bežných metód, ktoré sú založené na diskutovaní o faktoch a rizikách spojených s užívaním návykových látok.„Tínedžeri budú vždy rovnakí. Vždy budú skúšať niečo, čo by nemali. My sa musíme uistiť, že stále pracujeme na tom, aby bolo ich prostredie bezpečné,“ podotkla Margrét Lilja Gudmundsdóttir, expertka na Planet Youth z Islandu. Aj keď časom zápasia mladí ľudia s inými problémami ako v minulosti, stále sa pri tom zameriavajú na ochranné a rizikové faktory.Gudmundsdóttir zdôraznila, že Planet Youth nie je projektom so stanoveným koncom. „Roky robíme to isté a hovoríme o rovnakých veciach, pretože vždy tu budeme mať nových rodičov s novými deťmi, ktoré musíme vzdelávať,“ dodala na záver.

Zdroj a celý článok: Žaneta Mikulíková 27.04.2023, Pravda

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/665129-velky-prieskum-o-nitrianskych-tinedzeroch-opiti-uz-v-13-tich-cas-zabijaju-v-nakupnych-centrach/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightbox

 

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava