Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prieskumy Pohodomer a Planet Youth (Nitra) : Ako sa citia deti v školách ? Prečo užívajú návykové látky ?

28.04.2023

Ako sa citia deti v školách ?

Preco užívajú návykové látky ?

Prieskumy Pohodomer a Planet Youth (Nitra)  ukázali odpovede

25.4.2023

V laviciach škôl sedia demotivované deti, ktoré sa cítia nezapojené a nevypočuté, akoby ich názor nikoho nezaujímal. Aj táto skutočnosť vyplynula z Pohodomeru Ligy za duševné zdravie SR, ktorý meria duševnú pohodu školákov[1]. Do projektu sa zapojilo 12 škôl, dotazník vyplnilo 3 350 žiakov a 500 učiteľov.

I. Základom Pohodomeru je anonymný dotazník. "Škola dostane svoje výsledky v podobe prehľadných grafov za každú triedu, ročník, stupeň a za celý učiteľský zbor. Dostane tak možnosť posúdiť, v čom má svoje silné stránky a kde má naopak rezervy. Na základe toho sa môže rozhodnúť, ktoré aktivity treba podporiť a rozvíjať, prípadne presne lokalizovať a včas zasiahnuť, ak sa niekde objaví zhoršený či alarmujúci stav," povedala manažérka projektu Diana Majdáková z Ligy za duševné zdravie SR. Opatrenia by školy nemali odkladať, z dotazníkov vyplýva, že 753 detí cíti nízku úroveň duševnej pohody.

Alarmujúce podľa Ligy za duševné zdravie SR je aj zistenie, že školáci sa cítia nevypočutí. Hnevá ich, že ich "hlas nemá žiadnu váhu, pritom zo štatistík vyplýva, že až 2 708 detí si dokáže urobiť na veci vlastný názor". "V škole sa odohráva väčšina života detí. Práve tam majú príležitosť naučiť sa, že je dobré byť aktívny a zaujímať sa o dianie okolo seba. Tak sa z detí stávajú sebavedomí a zodpovední ľudia," uviedla Majdáková.

Pre školy, ktoré sú členmi Koalície škôl za duševné zdravie, poskytuje Liga za duševné zdravie SR tieto merania zadarmo.

Viac na: https://www.ta3.com/clanok/264694/ako-sa-citia-deti-v-skolach-preco-uzivaju-navykove-latky-prieskumy-ukazali-odpovede

II, Vzťah s rodičmi určí konanie mladistvých

Na nitrianskych školách má 47 % detí vo veku od 13 do 15 rokov skúsenosť s alkoholom. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si mesto nechalo vypracovať v rámci projektu Planet Youth. Nitra je prvým slovenským mestom, kde sa projekt realizuje.

Planet Youth[2] pochádza z Islandu, kde sa podarilo znížiť percento mladých, ktorí užívajú návykové látky, z 30 na šesť percent. "Princípom islandského modelu je, že tínedžerov nikto nestraší represiou ani im nekáže, ako sa majú správať. Namiesto toho sa na základe veľmi presných a čerstvých dát skúma, ktoré faktory mladých k závislostiam lákajú a, naopak, ktoré ich pred užívaním návykových látok ochraňujú. Na základe toho sa potom v komunite škôl, rodičov a ďalších aktérov prijímajú účinné opatrenia," vysvetlil viceprimátor Miloslav Špoták.

Nitra má v súčasnosti k dispozícii presné dáta o viac ako 1 500 tínedžeroch zo všetkých škôl na území mesta. V dotazníku sa zisťovali údaje o užívaní návykových látok, rodinnom zázemí, vzťahu detí k škole, ale aj o súvislostiach medzi jednotlivými oblasťami. Podľa koordinátorky projektu Júlie Prableskovej priniesol prieskum medzi deťmi mnohé dôležité zistenia. Napríklad, že 30 % školákov už fajčilo e-cigaretu a ďalších 22 % bežnú cigaretu. Šňupací a žuvací tabak skúsilo 13 % detí, 11% sa už opilo a tri percentá majú skúsenosti s marihuanou.

Odborníci však skúmali aj situáciu na školách i v rodinách. Podľa nich sú dôležité predovšetkým vzájomné vzťahy medzi dátami. Vyplýva z nich napríklad skutočnosť, že z detí, o ktoré sa rodičia viac zaujímajú a trávia s nimi viac času, pije alkohol alebo fajčí štyri až päť percent.

Viac na: https://www.nitranoviny.sk/nitra-na-skolach-ma-47-percent-deti-skusenost-s-alkoholom/


[1] Liga za duševné zdravie v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse pripravila pre školy zapojené do Koalície škôl za duševné zdravie sériu dotazníkov, ktoré nám pomôžu zmapovať a vyhodnotiť duševné zdravie na našich školách. Dotazníky mapujú duševnú pohodu žiakov a žiačok základných a stredných škôl, ale aj učiteliek, učiteľov a iného personálu škôl (vychovávateľky a vychovávatelia, špeciálne pedagogičky a pedagógovia a pod.).Dotazníky pomocou jednoducho položených otázok skúmajú, ako sa žiaci a žiačky cítia, nakoľko si veria, či zapadajú do kolektívu a ako trávia čas s ľuďmi aj mimo školy.

· [2] O projekte

  • Planet Youth je projekt primárnej prevencie zameraný na celú populáciu a je navrhnutý tak, aby mal v komunitách dlhodobý vplyv na zníženie užívania návykových látok medzi mládežou. Metodika Planet Youth sa líši od tradičných metód, ktoré sa v prevencii často používajú. Namiesto zaužívaných diskusií s dospievajúcimi o faktoch a rizikách, ktoré sú spojené s požívaním alkoholu, tabaku a iných drog, Planet Youth nahliada na celú našu súčasnú spoločnosť ako na „pacienta“ a verí, že budovanie komunity, ktorá je schopná oddialiť nástup alkoholu, tabaku a iných drog do života mládeže, je účinným spôsobom ako z dlhodobého hľadiska znížiť riziko vážnych zdravotných problémov súvisiacich s užívaním návykových látok u mládeže.

Planet Youth spolupracuje s obcami, školami, komunitnými a mládežníckymi organizáciami a športovými klubmi na vytvorení prostredia pre naše deti, kde budú vystavené menšiemu riziku užívania návykových látok.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava