Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prečo (ne)hovoriť o svojom duševnom zdraví? Ako môžu predsudky ohroziť život?

15.03.2023

www.aktuality.sk, 11.marca 2023

seriál: V terapii

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má jeden zo štyroch ľudí skúsenosť s duševnou chorobou. Napriek tomu sa o psychickom zdraví rozprávame len málo a vyhľadanie odbornej pomoci je neraz sprevádzané nepochopením. Môže za to aj fakt, že duševná porucha nie je taká zrozumiteľná ako telesné ochorenie. Zlomenú nohu ľudia pochopia bez problémov. Ťažšie je uchopiť depresiu či úzkosti, ktorých podstata sa skrýva v prežívaní.

Po pandémii nárastol výskyt duševných porúch celosvetovo naprieč všetkými vekovými skupinami, na Slovensku sa prejavil najmä u tínedžerov a mladých. Práve u nich sa začala ukazovať zmena v komunikácii o duševnom zdraví.

„Vidíme u nich zmenu pri zmierňovaní stigmy. Na sociálnych sieťach zdieľajú svoje skúsenosti, príbehy, mnoho známych ľudí priznáva, že tiež čelia výzvam v oblasti duševného zdravia. Médiá reflektujú na tento stav a čoraz častejšie sa objavujú samostatné rubriky venujúce sa duševnému zdraviu,“ hovorí Stanislava Knut z Ligy za duševné zdravie.

Ešte pred pandémiou síce stúpal záujem o psychoterapiu, no podľa Národného programu duševného zdravia[1] sa zároveň zväčšovala aj stigma.

Predsudky prameniace z nedostatoku informácií o duševnom zdraví pritom môžu mať aj tragické dôsledky. Ľudia kvôli strachu z nepochopenia svoje problémy taja a sťažujú si tak cestu k vyliečeniu.

„Ochorenie sa môže rozvinúť do zbytočného chronického utrpenia a pod jeho vplyvom viesť až k dobrovoľnému ukončeniu života. Druhá cesta ich vedie k odborníkovi a dlhodobej liečbe, no tá človeku okrem pomoci prinesie u časti verejnosti aj nálepku psychiatrického ,pacienta‘, ktorá sa ťažko odstraňuje,“ uviedla Knut.

Aj preto mnohí Slováci radšej odbornú pomoc nevyhľadajú. Podľa epidemiologického výskumu[2] sa nelieči 67 percent ľudí s príznakmi depresie, 80 percent ľudí závislých od alkoholu a 84 percent ľudí s úzkostnými poruchami. Neriešené ochorenia pritom majú dosah aj na ich telesné zdravie a celkovú kvalitu života.

„Ľudia, ktorí majú psychickú poruchu, majú častejšie iné telesné ochorenia a žijú kratšie ako ostatní. Duševné poruchy sú treťou najčastejšou príčinou invalidity a z celosvetového hľadiska patria medzi 10 ochorení, ktoré sú pre spoločnosť najzaťažujúcejšie,“ konštatuje Knut. Dodáva, že stigmatizácia, ktorá sprevádza psychické poruchy, je akousi druhou chorobou predstavujúcou bariéru pri začleňovaní späť do spoločnosti.

Liga za duševné zdravie pripomína, že  vyhľadanie pomoci je prejavom odvahy a vnútornej sily. Keď sa o tom človek navyše rozhodne hovoriť, môže mu to pomôcť.

„Už nežije s tajomstvom. Veľmi často sa tiež stáva, že ľudia okolo neho priznajú podobnú skúsenosť alebo povedia, že napríklad berú psychiatrické lieky, hoci by ste to na nich nikdy nepovedali,“ hovorí psychoterapeut Martin Miler. Upozorňuje, že každý človek má iné zázemie a inak sa cíti, preto by v tom nemal na seba tlačiť.

„Pokiaľ sa však dá, je dobré o tom hovoriť. Destigmatizuje to tému duševného zdravia a mení to spoločnosť. Ľudia zisťujú, že je bežné mať rôzne ťažkosti, za ktoré nikoho netreba posudzovať ani odsudzovať,“ dodáva Miler.

Podľa Ligy za duševné zdravie by pritom bolo dobré, keby sa vo všetkých vekových skupinách primeraným spôsobom už v predškolskom veku hovorilo o duševnom zdraví. Aby sa zahrnula prevencia, inkluzívne vzdelávanie aj zamestnávanie, osobný kontakt a záujem o túto oblasť. Taktiež zapojenie peer konzultantov – teda ľudí so zažitou skúsenosťou, ktorí prešli svoju cestu zotavenia – do systému poskytovaných služieb a vybudovanie možností pre vzdelávanie.

Celý článok: https://www.aktuality.sk/clanok/BjSPAXF/v-terapii-preco-nehovorit-o-svojom-dusevnom-zdravi-ako-mozu-predsudky-ohrozit-zivot/

Monika Vatrálová

Zdroj: Aktuality, www.aktuality.sk 11.3.2023

Článok je súčasťou seriálu “V terapii”, v ktorom sa každú sobotu venujeme praktickej stránke psychoterapie.

1. časť – V terapii: Potrebujem psychoterapiu? Zázraky nečakajte, zlepšenie kvality života áno

2. časť – V terapii: Ako si vybrať psychoterapeuta? Je online terapia účinná?

3. časť – V terapii: Ako sa dostať k psychoterapii platenej poisťovňou? Prečo sú terapeuti drahí?

4. časť – V terapii: Kedy vymeniť psychoterapeuta? Budem musieť hovoriť všetko odznova?

5.časť – V terapii: Kedy psychoterapia nestačí a potrebujem navštíviť psychiatra?


[1] Pozn. Ide  zrejme o súčasť Národného programu podpory zdravia. Vláda SR schválila Uznesením č. 44/2022 zo dňa 19.1.2022 Aktualizáciu Národného programu podpory zdravia pre roky 2021-2030. https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4993

Národný program podpory zdravia sa člení na tieto oblasti:
A. Preventívne opatrenia zamerané primárne na podporu zdravého životného
štýlu
1. Výživa a stravovanie
2. Fyzická aktivita
3. Tabak, alkohol, drogy
4. Podpora duševného zdravia
5. Zdravé pracovné a životné podmienky
a. Pracovné prostredie
b. Životné prostredie

Národný program duševného zdravia z dielne  Rady vlády pre duševné zdravie  je v procese prípravy.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava