Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Psychiater Igor Škodáček: Aj deti dokážu vyhorieť, je desné, koľko sa ich pokúša o samovraždu, niektorí nemajú ani 10 rokov

27.06.2022

Už vyše 30 rokov sa venuje detskej psychiatrii a vraví, že tak zlé to ešte nebolo. Bývalý prednosta Kliniky detskej psychiatrie v Bratislave docent Igor Škodáček rozpráva o psychických problémoch detí a mládeže, ktoré covidová pandémia výrazne znásobila.

„Pre užitie psychoaktívnych látok, vrátane alkoholu, bolo vyšetrených v roku 2020 dva razy viac nedospelých pacientov a u porúch príjmu potravy o tretinu viac ako v roku 2019. Do toho vyššieho výskytu porúch presakuje atmosféra rodinného násilia a CAN (child abuse and neglect, čo sú príznaky týraného a zneužívaného dieťaťa)“

Zvýšenie psychických problémov mladých, samovrážd, závislostí, neznie to pre budúcnosť veľmi optimisticky...
„Je nebezpečenstvo pre spoločnosť, že pribúda neurotických detí, porúch správania, úzkostí, teda vývojov do porúch osobností. Spoločnosť sa zhorší, čo sa ukáže až v budúcnosti. Okrem toho sú tu ešte dopady na ekonomiku, najprv pandémia, teraz vojna. Ľudia si musia zvykať na chudobu, skromnejší život.”

Zdroj: Patricia Poprocká, www.pravda.sk /ahojmama.sk, 26,júna 2022

Celý článok čítajte tu:

https://ahojmama.pravda.sk/clanky/psychiater-igor-skodacek-aj-deti-dokazu-vyho/15813-clanok.html

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava