Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Tlačová správa OZ Odyseus

16.12.2021

Takmer štvrtina injekčných užívateľov

 a užívateliek drog v Bratislave je bez domova,

tretina je ohrozená stratou bývania

OZ Odyseus previedlo jedinečný prieskum medzi svojimi klientami a klientkami a začína s implementáciou projektu Housing First („Bývanie na prvom mieste“).

OZ Odyseus už od roku 1997 vykonáva terénnu prácu a poskytuje služby na znižovanie rizík súvisiacich s užívaním drog a/alebo prácou v sexbiznise v bratislavských uliciach. Od roku 2017 prevádzkujú aj kontaktné centrum na Pentagone. V súvislosti s popularizáciou projektov založených na princípoch Housing First  („Bývanie na prvom mieste“) medzi organizáciami pracujúcimi primárne s ľuďmi bez domova, sa združenie v tomto roku podujalo na jedinečný projekt – zistiť, ako sú na tom jeho klienti a klientky s bývaním.

„Počas našej práce s klientami a klientkami nám veľmi často vyskakoval jeden problém – mnoho z nich žije buď na ulici alebo v chatkách, garážach a iných typoch nevyhovujúceho či neistého bývania. Kapacita nocľahárni je nízka, množstvo komerčných ubytovní má príliš vysoké ceny a dlhodobý prenájom bytu je pre našich klientov/ky z finančného hľadiska absolútne nedostupný. Práve v tomto bode začala vznikať myšlienka zistenia aktuálneho stavu ľudí bez domova v cieľovej skupine ľudí injekčne užívajúcich drogy, spolu s hľadaním možností ako tento problém začať efektívne riešiť. Množstvo mestských častí deklaruje, že užívanie drog nie je ich problémom. Bohužiaľ na ulicu sa môže dostať každý a to bez rozdielu. Užívanie drog nemusí byť pravidlom, avšak ak je súčasťou žitia na ulici, môže pomáhať prežiť,“ hovorí Nikoleta Bedušová, koordinátorka projektu z Občianskeho združenia Odyseus.

Najviac klientov a klientok OZ Odyseus sa počas dňa pohybuje na území mestskej časti Bratislava (ďalej len MČ BA) – Vrakuňa – až 28 %. Za ňou nasledujú MČ BA Ružinov a MČ BA Staré Mesto rovnako so 17 %, MČ BA Nové Mesto s 15 % a MČ BA Petržalka s 9 %. Tieto výsledky sú pochopiteľné, keďže práve na území MČ BA Vrakuňa sa nachádza neslávne známy Pentagon, miesto otvorenej drogovej scény. Ostatné zmienené mestské časti patria medzi tie najväčšie a najcentrálnejšie, preto sa zvýšený pohyb užívateľov a užívateliek v nich dal očakávať.

Poradie sa trochu upraví, ak sa spýtame na miesto prespávania – na prvom mieste sa ocitne MČ BA Ružinov s 25 % klientov/ok OZ Odyseus, nasleduje MČ BA Nové Mesto s 12 % a MČ BA Staré Mesto a MČ BA Petržalka, obe s 11 %. Tieto výsledky možno interpretovať tak, že v Ružinove sa nachádza najväčšia bratislavská nocľaháreň De Paul a tiež ďalšie možnosti núdzového prespávania pre ľudí bez domova, zároveň pri Slovnafte sa nachádza veľká záhradkárska oblasť (mnoho ľudí býva v záhradných chatkách).

Ak sa pozrieme na to, koľko z týchto ľudí je bez domova, dostaneme sa k číslu 23 %.  Ohrozených stratou bývania je podľa prieskumu OZ Odyseus dokonca až 42 % ľudí užívajúcich drogy. Ak by sme tieto čísla zovšeobecnili na najnovšie odhady problémového užívania drog z Národného monitorovacieho strediska pre drogy, vyšlo by nám, že na Slovensku je približne 1640 ľudí, ktorí užívajú drogy bez domova a takmer 3000 týchto ľudí je ohrozených stratou bývania.

„Tieto čísla predstavujú pri porovnaní s bežnou populáciou alarmujúci počet ľudí, ktorí sú bez domova alebo ktorí sú ohrození na bývaní. Ľuďom, ktorí užívajú drogy, nedostatok dôstojných podmienok na život sťažuje ich možnosť opätovného zaradenia sa do spoločnosti, nájdenia si práce, fungujúcich vzťahov. So závislosťou sa bojuje ťažko a bez zázemia je to v zásade nemožné. Preto sme sa rozhodli v našej práci sústrediť aj na zabezpečenia bývania pre vybraných klientov a klientky. V projekte Housing First, ktorý trvá od novembra tohto roku do októbra 2023, plánujeme ubytovať 10 našich klientov a klientok a dať im tak nádej na nový zmysluplnejší život,“ hovorí Mgr. Dominika Jašeková, riaditeľka OZ Odyseus.

Pri definícii toho, či je človek bez domova alebo ohrozený stratou bývania, OZ Odyseus vychádzalo z medzinárodnej klasifikácie ETHOS. Podľa nej patria medzi ľudí bez domova tí prespávajúci na ulici (v stane, na stanici a pod.) , v nocľahárni alebo ubytovni či krízovom centre (tieto kategórie sa nazývajú tiež „bez prístrešia“ a „bez bývania“). Medzi ľudí ohrozených stratou bývania patria napríklad tí prespávajúci v chatkách, garáži, karavane a inom type obydlia neurčeného k bývaniu, prespávajúci u známych či rodiny bez platenia nájmu alebo tí, ktorým hrozí vyhadzov z terajšieho bývania kvôli dlhom a pod. (tieto kategórie sa radia medzi „nevyhovujúce bývanie“ alebo „neisté bývanie“).

Dáta pre prieskum OZ Odyseus boli zbierané s malou prestávkou počas štyroch mesiacov (máj – august 2021), pričom sa podarilo zozbierať 282 odpovedí. Duplicitné odpovede boli eliminované pomocou používania anonymných kódov, ktoré OZ Odyseus vo svojej práci s klientami a klientkami používa. S dizajnom prieskumu združeniu pomohla pani Danica Thanki z Národného monitorovacieho strediska pre drogy, ktorej týmto OZ Odyseus ďakuje.

Viac informácií o OZ Odyseus nájdete na webstránke: https://www.ozodyseus.sk/

alebo na Facebooku: https://www.facebook.com/OZ.Odyseus

a Instagrame: https://www.instagram.com/oz_odyseus/

Podporiť činnosť OZ Odyseus môžete tu: https://odyseus.darujme.sk/pomozte-ludom-na-okraji-spolocnosti/

Mgr. Dominika Jašeková, predsedníčka OZ Odyseus, +421903 786 706, jasekova@ozodyseus.sk

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava