Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Každý z nich prežil svoje peklo

10.11.2005

"V Prešove bude Týždeň boja proti drogám tohto roku trvať deväť dní, do 21. novembra. Pripravilo ho okolo 20 rôznych organizácií, podujatia koordinuje Tatiana BARANOVÁ z Krajského úradu v Prešove. "

S. ZELENKOVÁ, redaktorka:
"V Prešove bude Týždeň boja proti drogám tohto roku trvať deväť dní, do 21. novembra. Pripravilo ho okolo 20 rôznych organizácií, podujatia koordinuje Tatiana BARANOVÁ z Krajského úradu v Prešove. Uskutoční sa veľa akcií na uliciach, školách a priestoroch Krajského úradu. Ich cieľom je priblížiť aktuálny problém s drogami čo najväčšiemu počtu ľudí. Práve toto sa podarilo dosiahnuť a včera bolo diskusné fórum a prezentácia Domu života bez drog občianskeho združenia Rezonal v Zlatej Bani. Prišlo toľko mladých ľudí, že sa nezmestili ani do sály. Najzaujímavejšie fakty porozprávali obyvatelia Domu života bez drog, ktorý riadi František BUJNOVSKÝ. Ako začali s alkoholom, prečo, ako sa liečia, čo na to ich rodiny pýtali sa mladí. Ľudia s diagnózou alkoholik im odpovedali pravdivo. Každý z nich prežil svoje peklo a teraz sa toho snažia zbaviť na doliečovaní v Dome života bez drog v Zlatej Bani. Je tu tvrdý režim, liečenie je rozdelené na štyri fázy. Mnoho z nich odchádza už v prvej fáze, lebo chcieť sa liečiť musí každý sám, nikoho tu nasilu nedržia. Druhú šancu dostane každý, len treba samému chcieť. Nič nie je zadarmo, každý klient za seba platí."

F. BUJNOVSKÝ:
"Platia z toho, čo dostávajú, všetci sú zo sociálnej vrstvy, ktorá dostáva príspevok od Sociálnej poisťovne, alebo keď je klient zaradený do resečného zariadenia, tak má nárok na vyrovnávací príspevok, alebo kompenzačný príspevok, takže tých 1500 korún k tomu dostáva vlastne od štátu, alebo od sociálnej poisťovne. Zvyšné peniaze po zaplatení pobytu zostávajú na osobnú hygienu, prípadne na cigarety a tak ..."

S. ZELENKOVÁ:
"Mladých ľudí zaujímalo, čo klienti robia v Dome, ako sa liečia alebo si odvykajú od drog. Sú tu rôzne formy terapie, jedná z nich je pracovná."

F. BUJNOVSKÝ:
"Pracovná terapia spočíva v tom, že sa klienti starajú o zvieratá, o záhradky s vlastnou zeleninou, vlastne robia sami na seba. Lebo ináč by sme čo sa týka prevádzkových nákladov nemali šancu to zvládnuť, keby sme nerobili tak, ako robíme."

S. ZELENKOVÁ:
"Ešte jedna zásada je veľmi vážna. Do Domu občianskeho združenia Rezonal sa môžu dostať iba liečené prípady alebo drogovo závislí. Dnes je tu ešte jedna žena a šesť mužov. Všetci prešli drogovým liečením."

F. BUJNOVSKÝ:
"Bez preliečenia my vlastne nemôžeme klienta prijať. Sú prípady, keď klient dostane, napríklad, epileptický záchvat, proste môže mať rôzne choroby, ktoré my nemôžeme liečiť. Každý jeden klient môže byť vybratý po kompletnej liečbe. Ináč nie, to je podmienka."

S. ZELENKOVÁ:
"Nakoniec ešte jedna rada. Polícia hovorí, že keď nájdete na ulici opitého človeka, je to chorý človek. Treba volať v prvom rade nie políciu, ale lekára ..."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava