Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

V Spišskej Novej Vsi dnes hodnotili projekty zamerané proti konzumácií drog na školách

07.11.2005

"Marihuana a extáza. To sú drogy, ktoré súčasná mládež užíva čoraz častejšie. Na východe Slovenska sa k nim pridávajú ešte aj prchavé látky, najmä v chudobných častiach regiónu."

H. CVANCIGEROVÁ, moderátorka:
"Marihuana a extáza. To sú drogy, ktoré súčasná mládež užíva čoraz častejšie.  Na východe Slovenska sa k nim pridávajú ešte aj prchavé látky, najmä v  chudobných častiach regiónu. Situáciu  sa snažia riešiť  zväčša preventívne  projekty, ktoré  dnes v  rámci Týždňa boja proti drogám  hodnotili kompetentní na podujatí  Krok vpred v Spišskej Novej Vsi."

S. KOŠTOVÁ, redaktorka:
"Akékoľvek drogy  sú dnes  pre mládež  ľahko dostupné. Svoje skúsenosti najmä s marihuanou  má aj stredoškolák Martin. Ten si vie takzvanú marišku zohnať kedykoľvek a za celkom dobrú sumu."

Martin:
"Za menej ako sto korún, ale sú aj za tristo a za päťsto."

S. KOŠŤOVÁ:
"A čo také sa prihodilo. Prečo si vlastne začal  užívať drogy?"

Martin:
"To ako neberiem ako drogu. Fajčíme to len pre zábavu."

S. KOŠŤOVÁ:
"Veková hranica  drogovo závislých  hrozivo klesá  už pod 15 rokov.  Obeťami  omamných  látok  sa  stávajú  ľudia  z   rôznych spoločenských vrstiev."

B. SLABÝ, Výbor ministrov pre drog. závislosti ÚV SR:
"Na východe Slovenska tieto  drogy sú ďaleko viac  sociálnym problémom ako povedzme v Bratislave. V Bratislave je to častokrát mierne povedané, pánskym huncútstvom."

S. KOŠŤOVÁ:
"V  Spišskej  Novej  Vsi  už  fungujú  na  stredných školách takzvaní peer aktivisti, ktorí  sa o svojich závislých  starajú a snažia so ich od omamných látok oslobodiť."

D. MARINČÁKOVÁ, peer aktivistka:
"Niektorí sú až veľmi závislí  a niektorí sa už aj  pokúšali odísť od toho, ale zasa sa k tomu vrátia."

S. KOŠŤOVÁ:
"Mnohí  začínajúci  narkomani  si  však závislosť na drogách nepripúšťajú.  Podľa mnohých odborníkov zlepšiť drogovú  situáciu na Slovensku by mohlo len viac aktivít pre mladých a väčší presun peňazí do preventívnych projektov."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava