Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

V protidrogovej prevencii sa treba viac zamerať na rodičov

07.11.2005

"V prevencii drogovo závislých treba úplne zmeniť prístup, tvrdia odborníci. Posledné výsledky Svetovej zdravotníckej organizácie poukazujú na fakt, že zamerať sa v prevencii na mladých ľudí nebolo až takým účinným riešením. Nové výsledky hovoria o tom, že v prvom rade sa treba zamerať na rodičov."

Maroš STANO, moderátor:
"V prevencii drogovo závislých treba úplne zmeniť prístup, tvrdia odborníci. Posledné výsledky Svetovej zdravotníckej organizácie poukazujú na fakt, že zamerať sa v prevencii na mladých ľudí nebolo až takým účinným riešením. Nové výsledky hovoria o tom, že v prvom rade sa treba zamerať na rodičov. Práve tento fakt je zásadnou zmenou v celom procese liečby  drogovo závislých. Súvislosti pozná Zuzana ČIŽMÁRIKOVÁ."

Zuzana ČIŽMÁRIKOVÁ, redaktorka:
"Nové  trendy v liečbe drogovo závislých vychádzajú aj zo zmeny vnímania drogy ako problému. Nevýhodou podľa hlavného odborníka pre drogové  závislosti Ľubomíra OKRUHLICU je to, že ľudia už drogu ako problém nevidia."

Ľubomír OKRUHLICA:
"Ako keby sme si už zvykli za tých 10 - 15 rokov, že drogy sú tu, sú časťou života."

Z. ČIŽMÁRIKOVÁ:
"Kampane, ako dodáva, tiež nie sú až také úspešné. Priorita by sa mala sústrediť najmä na systematické programy. Tie by sa mali, ako sme už spomínali v úvode, zamerať práve na rodičov."

Ľ. OKRUHLICA:
"Aby títo rodičia pochopili, oni sú potom vzormi toho pre vlastné deti správania, ktoré je vlastne pre nich rizikové."

Z. ČIŽMÁRIKOVÁ:
"Čím je droga pre mladých ľudí taká príťažlivá? To už bola otázka pre klinickú psychologičku Alicu KANTORKOVÚ."

Alica KANTORKOVÁ:
"Môže  tam  byť problém osobnostný mladého človeka, nemá dostatočné sebavedomie, má nejaké vnútorné psychické problémy, cíti sa nevyrovnaný, hľadá niekde, kde to môže vykompenzovať, kde sa cíti lepšie, kde na tieto problémy zabudne."

Z. ČIŽMÁRIKOVÁ:
"No  na  prvom  mieste je tu vždy zvedavosť. Tá k droge pritiahla aj 29 ročného Martina. Toho pred trinástimi rokmi zaujali kamaráti, ktorí fajčili marihuanu. Neostalo však pri nej a postupom času sa Martin ocitol na ulici."

Martin:
"Dosť tvrdé, dosť nepríjemné, a vtedy som si vlastne uvedomil, keď som naozaj padol na to dno, že iným spôsobom to nejde."

Z. ČIŽMÁRIKOVÁ:
"Róbert má 34 rokov a s Martinom ho spája jedno. Aj jemu droga zobrala všetko, čo mal. 16 rokov stále bojuje s drogou, a ako povedal, tento boj ešte nevyhral."

Róbert:
"Prišiel som o ženu, prišiel som o syna vlastne. Prišiel som o byt, prišiel som o auto, všetko mi vzala vždy."

Z. ČIŽMÁRIKOVÁ:
"Marihuana býva najčastejšou drogou, ktorú  mladí vyskúšajú ako prvú. Názor väčšiny v tomto prípade je ten, že marihuana je neškodná a nedá sa vypestovať na nej závislosť. Ľubomír OKRUHLICA však hovorí o pravom opaku."

Ľ. OKRUHLICA:
"Je návyková, môže sa na ňu vypestovať závislosť. Čoho by som sa ja najviacej obával, je riziko spustenia schizofrénie. Marihuana je veľmi silným spúšťačom. V prípade, ak niekto tú vlohu má, a ak tak vloha je slabá, celý život by mohol mať pokoj, takto vlastne sa stane invalidom."

Z. ČIŽMÁRIKOVÁ:
"Marihuana stále vedie v tom nepopulárnom rebríčku. Druhé miesto patrí syntetickým drogám, akými sú pervitín a extáza. Potom sú tu prchavé látky, no a nepríjemné číslo na záver hovorí aj o ďalšom probléme. Tentoraz malých detí, ktoré skúšajú alkohol. Táto hranica sa stále posúva nižšie a s alkoholom u nás majú prvé skúsenosti aj deti mladšie, ako 10 rokov."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava