Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Od dnes sa začína celoeurópska kampaň Týždeň boja proti drogám

07.11.2005

"Približne 2500 škôl, špecializované centrá pre drogovo závislých, mimovládne organizácie, obce i mestá na celom Slovensku sa zapoja do celoeurópskej kampane Týždeň boja proti drogám, ktorá sa začne dnes a potrvá do konca roka."

V. JUREK, moderátor:
"Približne 2500 škôl, špecializované centrá pre drogovo závislých, mimovládne organizácie, obce i mestá na celom Slovensku sa zapoja do celoeurópskej kampane Týždeň boja proti drogám, ktorá sa začne dnes a potrvá do konca roka. O aktivitách v Prešovskom kraji hovorí Peter FILIPOVIČ."
 
P. FILIPOVIČ, redaktor:
"Podujatia,  ktoré  v  kraji  potrvajú  do 21. novembra budú určené  pre  širokú  verejnosť. Pôjde o prezentáciu aktivít organizácií, ktoré pracujú v oblasti prevencie drogových závislosti, či resocializácie. Uskutočnia sa aj diskusné fóra."

Tatiana  BARANOVÁ, koordinátorka pre prevenciu drogových závislosti na Krajskom úrade v Prešove:
"Konkrétne 9. novembra to bude u nás v zasadačke Krajského úradu v Prešove. Témou bude prezentácia resustalizačného zariadenia Rezonal. Taktiež súčasťou tohto fóra, teda to bude prezentované aj výpoveďou klientov, ktorí sa nachádzajú v  tomto zariadení, to znamená, že vyliečení závislí."

P. FILIPOVIČ:
"Ďalšie podobné stretnutie sa uskutoční 16. novembra. Tam bude  prezentovaný Ústav na výkon väzby v Prešove a taktiež zariadenie v Žakovciach. Opäť tam budú výpovede klientov týchto zariadení. V uliciach Prešova sa uskutoční taktiež akcia  Jablko za cigaretu."

T. BARANOVÁ:
"Táto aktivita mala naozaj minulý rok veľký ohlas na verejnosti, preto túto aktivitu opakujeme. Opäť rozšírime ju do takej podoby, že v uliciach mesta budú študenti Gymnázia Jána Adama Reimana a študenti Fakulty zdravotníctva, ktorí budú okoloidúcich fajčiacich oslovovať a vysvetľovať im aká akcia tu je, ale podstata bude v tom, že ponúknu im tu možnosť výmeny  ich fajčiacej cigarety za jablko, ako symbol zdravého života."

P. FILIPOVIČ:
"Veľmi dobré sú skúsenosti s touto akciou počas minulého roka."

T. BARANOVÁ:
"Ohlasy boli veľmi zaujímavé. Naozaj ľudia privítali takúto aktivitu a bolo to pre nich ako zdvihnutý prst alebo uvedomenie si v tej chvíli prečo vlastne fajčím a naozaj to jablko ako symbol zdravia veľmi v nich zarezonovalo."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava