Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aj na Slovensku narastá počet patologických hráčov

29.10.2005

"Tri až päť percent ľudí na svete trpí závislosťou, ktorú nespôsobila priamo droga. Väčšina z nich sú takzvaní patologickí hráči. Sú to ľudia, ktorí podľahli hracím automatom alebo počítaču."

Moderátor:
"Tri až  päť percent  ľudí na  svete trpí  závislosťou, ktorú nespôsobila priamo droga. Väčšina z nich sú takzvaní  patologickí hráči.  Sú  to  ľudia,  ktorí  podľahli  hracím  automatom  alebo počítaču. Ich počet narastá aj na Slovensku a asi tisíc sa už  na závislosť  liečilo.  Aj  o  tom  sa  hovorilo  na   medzinárodnej konferencii na  tému Drogy  a šport,  ktorú zorganizoval Inštitút kultúry a športu v Dudinciach."

M. LUPTÁK, redaktor:
"S patologickým  hráčstvom alebo  gemblerstvom je  to rovnaké ako s ostatnými drogami. Na začiatku môže byť nevinný experiment. Nikto však nevie ako ďaleko to zájde."

L.  NABĚLEK,  prednosta,  Psychiatrická  klinika  v   Banskej Bystrici:
"Nikto z nás  nemá na čele  napísané a nikto  to vopred nevie či je viac alebo menej zraniteľný."

M. LUPTÁK:
"Hráčska   závislosť   môže   prepuknúť   v   každom    veku. Najrizikovejšia je však mládež."

L. NABĚLEK:
"Jeden  z  tých  vrcholov  predstavujú  tí  mladí  ľudia   do dvadsiatky, ale  je aj  druhý vrchol,  to sú  mladí ľudia kolo 30 rokov."

M. LUPTÁK:
"Málokto si to prizná u seba a k okoliu sme kritickejší."

Anketa:
"Môj spolužiak príde domov, neučí sa a len na počítači hrá."
"Rodičia to  zakázať nemôžu,  môžu ísť  do herne  bez vedomia rodičov."

M. LUPTÁK:
"Prevencia  je  zatiaľ  dosť  problematická,  dopyt,  ale  aj dostupnosť sú vysoké."

Anketa:
"Neviem, tak asi si určiť nejaké hranice."
"Viac sa venovať športu trebárs."

M. LUPTÁK:
"Šport  síce  nie  je  všeliekom, ale medzinárodné skúsenosti hovoria o tom, že jednou z hlavných ciest."

M. KEPEŇA, spoluorganizátor konferencie:
"Práve šport  je vynikajúcou  príležitosťou pre  to, aby  sme takto preventívne pôsobili práve na mladých ľudí."

J. VENGLOŠ, prezident Inštitútu kultúry  a športu:
"Šport, výchova, životný  štýl a potom  drogy a podobne,  tie budú na ústupe."

M. LUPTÁK:
"Stopercentná  rada  ako  uchrániť  mládež  pred závislosťami zrejme neexistuje. Isté je  však jedno. Čím širší  okruh záujmov, tým väčšia šanca."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava