Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Koľko drogovo závislých má infekčnú chorobu?

22.10.2005

"Koľko drogovo závislých na Slovensku je infikovaných hepatitídou typu C alebo syfilisom, vedia jedine terénni pracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s užívateľmi drog a prostitútkami."

Adriana KMOTRÍKOVÁ, moderátorka:
"Koľko  drogovo  závislých   na  Slovensku  je   infikovaných hepatitídou  typu  C  alebo   syfilisom,  vedia  jedine   terénni pracovníci, ktorí  prichádzajú do  kontaktu s  užívateľmi drog  a prostitútkami. Tí však tieto čísla, aby nedošlo k panike,  prísne taja."

Marek GABONAY, reportér:
"Urobili iba niekoľko testov, ich výsledky však zatiaľ nechcú za žiadnych okolností zverejňovať."

Katarína JIREŠOVÁ, OZ Odyseus:
"My  opäť  robíme  iba  s  výsekom komunity. Nerobíme s celou komunitou."

M. GABONAY:
"Len  pre   ukážku,  tuto   je  17 tisíc   nových  injekčných striekačiek. Od užívateľov drog vyzbierali terénni pracovníci  za 9 mesiacov šesťnásobne viac použitých kusov. Za 7 rokov je to  už viac ako 700 tisíc ihiel, ktoré použili drogovo závislí. Aj to je údaj, ktorý hovorí o drogovej scéne na Slovensku. To, že si možné nebezpečenstvá uvedomujú aj ľudia  z ministerstiev, len svedči  o vážnosti situácie.  Hovoria priamo  o slabej  finančnej pomoci na riešenie tohto problému."

Helena HAMAROVÁ, MPSVaR SR:
"By sa vyžadovalo viac finančných prostriedkov."

M. GABONAY:
"Zistili sme, že na rozdiel od nás, v susednom Brne chodia do terénu špeciálne vyškolení ľudia, ktorí doslova zo zeme  zbierajú injekčné striekačky. Robí tak aj ich mestská polícia."
 
Jiří VALNOHA, Združenie podané ruce, ČR:
"Väčšinou  sa  nachádzajú  na  takých zastrčených zákutiach v centre mesta, ktoré sú väčšinou zarastené kriakmi."

M. GABONAY:
"V  Brne  nájdu  aj  30  striekačiek  za jeden týždeň. Údaj z Bratislavy, v ktorej žije  viac obyvateľov, nie je  známy, môžeme len tipovať. Problémom Slovenska sú aj kontaktné centrá,  ktorých je málo."

K. JIREŠOVÁ:
"Dostupnosť je nízka."

M. GABONAY:
"Problém  drogovo  závislých  je  teda  na  Slovensku   oveľa vážnejší,  ako  sme  si  možno  mysleli.  Konkrétne  čísla  koľko užívateľov drog má  infekčnú chorobu, sa  dozvieme až v  januári. Dovtedy môžeme len tŕpnuť, aby nás tento údaj neohromil."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava