Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Projekt Chráň sám seba pomáha ľuďom z ulice

23.10.2005

"V narkomanoch a v ženách ulice vždy hľadáme človeka. Takto sa vyjadrujú o svojej práci medzi ľuďmi z okraja spoločnosti mladí ľudia zo združenia Odyseus."

Moderátorka:
"V narkomanoch a v  ženách ulice vždy hľadáme  človeka. Takto sa  vyjadrujú  o  svojej  práci  medzi ľuďmi z okraja spoločnosti mladí  ľudia  zo  združenia  Odyseus.  Už  7  rokov  medzi   nich pravidelne chodia v  dvoch slovenských mestách.  Svojich klientov chcú dostať na vlastné nohy, nasmerovať ich na liečbu a  ponúkajú inšpiráciu k novému začiatku."

J. BARBORÁK, redaktor:
"Predtým  ako  sa  Soňa  a  Peter  vydajú  medzi   obyvateľov bratislavských a  púchovských ulíc,  vždy si  pripravia brašnu  s materiálom, ktorý  predlžuje život.  Pre narkomanov  je dôležité, aby  dostali  čisté  injekčné  striekačky,  samozrejme výmenou za použité."

P. LAZOVÝ, terénny pracovník:
"Dá  sa  povedať,  že  zachraňujem  život  tým,  že poskytnem materiál, ktorý  napríklad zabráni  tomu, aby  človek dostal  HIV alebo hepatitídu C."

S. JAVORKOVÁ, terénna pracovníčka:
"Základ je,  že sa  stretávame na  tých miestach,  kde sa oni vyskytujú, čiže  častokrát sme  tam v  tých časoch  ako sú oni na ulici a sme teda na ulici."

J. BARBORÁK:
"Soňa a Peter sa podieľajú na projekte Chráň sám seba.  Počas týždňa  chodia  medzi  klientov  ako  nazývajú obyvateľov ulice a poskytujú im radu a zdravotný materiál."

P. LAZOVÝ:
"Jednáme s nimi  ako s ľuďmi,  nesnažíme sa ich  hodnotiť, že to, čo robíš, nie je dobré, nie je to morálne, nie je to správne, ale jednoducho hovoríme s nimi možno o rizikách ich práce."

S. JAVORKOVÁ:
"Niektorí riešia problém bytový,  nemajú kde bývať, iní  majú problém zdravotný, majú nejaký zápal a nemajú kartičku  poistenca a  potrebujú  nejaké  lekárske  ošetrenie  a  vlastne spoločne sa snažíme nejak vyriešiť tieto konkrétne problémy."

J. BARBORÁK:
"Práca v  teréne ukázala  mladým z  Odysea, že  skutočnosť na drogovej scéne je odlišná od oficiálnych štatistík."

K. JIREŠOVÁ, OZ Odyseus:
"Štát keď  hovorí o  drogách, tak  používa čísla  ľudí, ktorí vstúpili do liečby.  To znamená, že  hovorí o inej  skupine alebo časti a malej podskupine ľudí z tých, ktorí užívajú drogy.  Takže samozrejme, tie naše dáta sú omnoho väčšie."
J. BARBORÁK:
"Práca  s  narkomanmi  a  ľuďmi  zo  sex  biznisu  môže   byť obohatením, tvrdia mladí z Odysea."

K. JIREŠOVÁ:
"Vidíme v tom význam ako  zachraňovať ľudské životy, a to  je veľmi prínosné aj pre vlastnú kvalitu života."

S. JAVORKOVÁ:
"Je to príjemné v tom, ako býva príjemné komunikovať s ľuďmi. Je príjemné sa s  niekým tešiť keď má  úspech, je príjemné s  ním zdieľať neúspech a  sprevádzať ho nejakým  ťažkým obdobím a  zase keď príde ten úspech, tak sa tešiť."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava