Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

V Čechách už pri cestných kontrolách zisťujú, či vodič neužíva drogy, u nás zatiaľ nie

20.10.2005

"Nielen alkohol, ale aj iné omamné látky sú čoraz častejšie príčinou dopravných nehôd. Česká polícia preto okrem známych prístrojov na zistenie alkoholu u vodiča, začala používať aj testery, ktoré zisťujú prítomnosť drogy."

Viera POLIAKOVÁ, moderátorka:
"Nielen alkohol, ale aj  iné omamné látky sú  čoraz častejšie príčinou  dopravných  nehôd.  Česká  polícia  preto okrem známych prístrojov  na  zistenie  alkoholu  u  vodiča, začala používať aj testery,  ktoré  zisťujú  prítomnosť  drogy.  Na Slovensku zatiaľ takéto testery nemáme."

Tibor MAŤAŠOVSKÝ, redaktor:
"Vodiča  pod  vplyvom  alkoholu  dnes  policajti  odhalia bez problémov  dychovou  skúškou.  Zistiť  prítomnosť  iných omamných látok priamo na mieste je  zatiaľ na Slovensku nemožné. Naopak, v Čechách by vás po  požití marihuany, metanfetamínu či  iných drog okamžite odhalili.   Jarmila HRUBEŠOVÁ,  hovorkyňa  Severočeskej polície."

Jarmila HRUBEŠOVÁ:
"Prítomnosť drogy policajti zistia  z potu vodiča. Vzorka  sa dá získať nielen z tela vodiča, ale tiež napríklad aj z volantu alebo dokladov, ktoré vodič policajtovi pri kontrole podá."

T. MAŤAŠOVSKÝ:
"To, že slovenská  polícia nedisponuje takýmito  testermi nám potvrdil Martin KORCH z Policajného prezídia."

Martin KORCH:
"Testery  na  zisťovanie  prítomnosti  alebo  na   zisťovanie požitia omamných látok v súčasnosti slovenská polícia nepoužíva."

T. MAŤAŠOVSKÝ:
"Prítomnosť  drogy  u  nás  policajti  zisťujú len na základe lekárskeho  vyšetrenia,  odberom   krvi  alebo  iných   telesných tekutín."

M. KORCH:
"Ak  policajt  vyzve  vodiča,  tento  je  povinný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu. Odber krvi   je však možný jedine   s jeho súhlasom."

T. MAŤAŠOVSKÝ:
"Policajná  kontrola  na  prítomnosť   drog  testermi  je   v súčasnosti drahá záležitosť. Jedna jednorazová sada stojí  takmer 400  korún.  Napriek  tomu  v budúcnosti plánuje takéto testery zaviesť aj polícia na Slovensku."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava